Sociale en Technische Wetenschappen

"STW, meer dan oké."

In de studierichting STW bestudeer je de wisselwerking tussen mens, voeding, milieu en je eigen positie in deze samenstelling. In STW staat de mens en zijn gedrag centraal. De studierichting is opgebouwd rond de vakken natuurwetenschappen, sociale wetenschappen en de integrale opdrachten of IO’s. Je gaat aan de slag met sociaal- en natuurwetenschappelijke thema’s, leert maaltijden bereiden, activiteiten organiseren voor verschillende doelgroepen en mondelinge presentaties geven. Verder leer je je eigen leerproces en studieloopbaan in handen nemen. Ook een sterke algemene vorming behoort tot het lessenpakket.

Profiel

Ben je sociaal, expressief, technisch en creatief aangelegd, maar ook een beetje kritisch? Houd je van problemen oplossen, sociale en natuurwetenschappelijke thema’s onderzoeken en activiteiten organiseren? Dan is deze studierichting zeker iets voor jou! Alles op je eigen maat en in je eigen tempo!

En daarna?

STW is een algemeen vormende studierichting met de bedoeling verder te studeren. Je wordt hoofdzakelijk voorbereid op doorstroming naar opleidingen in het hoger onderwijs in de onderwijssector, de gezondheidszorg of in het sociaal-agogisch werk. Andere studierichtingen zijn uiteraard ook mogelijk.

Lessentabel

Sociale en Technische wetenschappen

6de

Algemene vorming

32

Godsdienst

2

Aardrijkskunde

1

Engels

2

Frans

3

Geschiedenis

1

Lichamelijke opvoeding

2

Nederlands

4

Sociale wetenschappen

4

Wiskunde

3

Natuurwetenschappen

4

Integrale opdrachten (IO) = expressie, voeding, natuurwetenschappen en sociale wetenschappen

6

Technische vakken

-

Toegepaste biologie

-

Toegepaste chemie

-

Toegepaste fysica

-

Psychologie en pedagogiek

-

Gezondheid en welzijn

-

Doelgroepen en dienstverlening

-

Studie- en loopbaan

-

Anatomie en fysiologie

-

Expressie

-

Stages*


TOTAAL

32

Kom jij binnenkort ook bij ons?

Ontdek onze studierichtingen