Klemtonen

Drie sterke pijlers in 'Economie & IT'

Economische richtingen … kennismaking met de algemene economie en het bedrijfsleven 

D: Je verwerkt complexe leerinhouden in een beperkt tijdsbestek. Via logisch en kritisch redeneren en vanuit concrete maatschappelijke contexten doorgrond je de belangrijkste (bedrijfs)economische concepten en hun onderlinge verbanden.
DA: Je ontwikkelt competenties voor het ondersteunen van boekhoudkundige, commerciële en HR-activiteiten. Je maakt er ook kennis met de logistieke flow van het bedrijf.
• A: De praktijk staat centraal. Binnen een concrete context en via werkplekleren verwerf je alle competenties om een onmisbare schakel te worden tussen het magazijn, de winkel en de huiskamer.

Taal- en communicatierichtingen … brug naar de wereld 

D: Je combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket talen. Je verdiept je communicatievaardigheden in het Nederlands, Duits, Engels, Frans. De studierichting daagt je ook uit op het vlak van communicatiewetenschappen en van verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen: pragmatiek, sociolinguïstiek, taalsystematiek en literatuur.
DA: Je legt de focus op communicatie in het Nederlands, Duits, Engels en Frans en je wordt opgeleid in het ondersteunen van communicatieprojecten. 

IT-opleidingen … knelpuntberoepen, intelligent databeheer en wereldwijde verbindingen 

DA: De beide richtingen staan garant voor een theoretisch-praktische vorming met de focus op het ontwikkelen van softwarepakketten, het uitbouwen en het beheer van databanken, een basiskennis van hardware en computernetwerken, robotisering en automatisering.

Van theorie naar praktijk

D: Studierichtingen met doorstroomfinaliteit zijn abstract-theoretisch en bereiden je voor op het hoger onderwijs.

DA: Studierichtingen met een dubbele finaliteit (doorstroom en arbeidsmarktgericht) zijn theoretisch én praktijkgericht en bereiden je voor op professionele bacheloropleidingen, graduaatsopleidingen en op de arbeidsmarkt. Via stages, werkplekleren en bedrijfsbezoeken brengen we je rechtstreeks in contact met de werkvloer.

A: Studierichtingen met een arbeidsmarktfinaliteit zijn praktijkgericht en bereiden je voor op graduaatsopleidingen en op de arbeidsmarkt. Via blokstages en alternerende stages doe je de nodige ervaring op om meteen aan de slag te gaan.

Kom jij binnenkort ook bij ons?

Ontdek onze studierichtingen