Bedrijfsorganisatie (D/A)

"Ontdek de sleutel tot succesvolle bedrijfsvoering"

Bedrijfsorganisatie is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. Ze biedt inzichten uit de algemene economie en bedrijfswetenschappen. Daarnaast is deze studierichting gericht op het ontwikkelen van competenties met betrekking tot boekhouden en financieel beheer. Ze vormt leerlingen in het ondersteunen van HR-activiteiten met aandacht voor aspecten van instroom en tewerkstelling, sociale wetgeving en loonberekeningen.

En daarna?

De richting bereidt je voor op een  professionele bacheloropleiding.

  • Sociale wetenschappen: Handelswetenschappen en Bedrijfskunde, Onderwijs

Lessentabel

Bedrijfsorganisatie


5de

Algemene vorming

7

Aardrijkskunde

1

Esthetica

1

Geschiedenis

1

Godsdienst

2

Lichamelijke opvoeding

2

Richtingspecifieke vorming

13

Bedrijfseconomie

12

Toegepaste informatica

1

Moderne talen

9

Duits

1

Engels

2

Frans

3

Nederlands

3

Wetenschappen-wiskunde

3

Natuurwetenschappen

1

Wiskunde

2

TOTAAL

32


Kom jij binnenkort ook bij ons?

Ontdek onze studierichtingen