Economische wetenschappen (D)

"Economische wetenschappen, de weg naar een duurzame wereld"

Economische wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en wetenschappen. Via de specifieke vorming in economie verwerf je inzicht in de economie als systeem en de werking van ondernemingen. Je leert logisch en kritisch te denken om economische en wiskundige concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen.

Profiel

Als leerling Economische wetenschappen toon je voor het geheel van de vorming inzicht in complexe leerinhouden, leg je vlot verbanden tussen leerinhouden en kan je logisch redeneren. Je verwerkt complexere leerinhouden in een beperkt tijdsbestek. Je bent in staat om geordend te denken en wiskundig abstracte begrippen en concepten te hanteren. Via logisch en kritisch redeneren en vanuit concrete maatschappelijke contexten doorgrond je de belangrijkste (bedrijfs)economische concepten en hun onderlinge verbanden.

En daarna?

De studierichting is inhoudelijk verwant met de volgende studierichtingen in de 3de graad:

  • Economie-moderne talen,
  • Economie-wiskunde.

Lessentabel

Economische wetenschappen

3de

4de

Algemene vorming

8

8

Aardrijkskunde
1
1
Geschiedenis
2
2

Godsdienst

2

2

Lichamelijke Opvoeding

2

2
Sociale vaardigheden
1
1

Richtingspecifieke vorming

6

6

Bedrijfseconomie

4

4
ICT

2

2

Talen

10 10

Engels

2

2

Frans

4

4

Nederlands

4

4
Wetenschappen en wiskunde 8 8
Biologie 1
1
Chemie
1
1
Fysica
1
1

Wiskunde

5
5

TOTAAL

32

32Kom jij binnenkort ook bij ons?

Ontdek onze studierichtingen