Applicatie- en databeheer (D/A)

"Slimme IT-oplossingen vereisen intelligent databeheer"

Applicatie-en databeheer is een technologische en theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit (studiedomeinen Economie en organisatie en STEM). De leerlingen ontwikkelen onderzoekend en contextgericht inzichten in de toegepaste wiskunde en softwareontwikkeling: modulair ontwerp, implementeren van softwaremodules. Ze denken in functie van het proces en zijn technologisch vaardig in het ontwikkelen van datacommunicatienetwerken, applicaties, computer en netwerkarchitectuur en identificeren fouten en lossen ze op. Specifiek voor de studierichting zijn de kennis van datastructuren, databanken, programmatielogica en netwerkarchitectuur; het uitwerken en testen van applicaties en ze in werking stellen bij de gebruiker; het onderhouden van webapplicaties.

Profiel

Leerlingen Applicatie- en databeheer zijn sterk in het leren binnen de concrete contexten eigen aan het studiedomein en de studierichting. Ze verdiepen en overstijgen de praktische zijde van de studierichting door meer theoretische inzichten en concepten te verwerven. Zij zijn in staat om effectieve handelingen te stellen om concrete uitdagingen aan te pakken. Fijn-motorische vaardigheden helpen leerlingen om tot realisaties in de praktijk te komen.

Ze willen voldoende kennis verwerven van het volledige gamma van informaticawetenschappen om zelf aanpassingen te kunnen doen aan bestaande softwareapplicaties, websites, databases, computer- of netwerksystemen. Ze zijn sociaal vaardig, houden ervan om mensen te helpen, te instrueren, om oplossingen aan te reiken voor vragen of problemen die er optreden in het gebruik van of de aankoop van hard-of software.

En daarna?

De richting bereidt je voor op

een professionele bacheloropleiding:

  • Toegepaste informatica: 
    • Met afstudeerrichtingen: applicatieontwikkeling, systeem- en netwerkbeheer, software-management, multimedia- en communicatietechnieken, logistiek management, artificiële intelligentie

of een graduaatopleiding:

  • Internet of things
  • Programmeren
  • Systeem- en netwerkbeheer

Lessentabel

Applicatie- en databeheer

   

5de

6de

Algemene vorming

7

7

Aardrijkskunde

1

1

Esthetica

1

1

Geschiedenis

1

1

Godsdienst

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Domeinspecifieke vakken

13

13

Netwerk en systeembeheer

4

5

Applicatiebeheer

6 5
Office support en databeheer 3 3

Moderne talen

8

8

Engels

3

3

Frans

2

2

Nederlands 

3

3

Wetenschappen-Wiskunde

4

4

Natuurwetenschappen

1

1

Wiskunde

3

3

TOTAAL

32

32


Kom jij binnenkort ook bij ons?

Ontdek onze studierichtingen