Applicatie- en databeheer (D/A)

"Slimme IT-oplossingen vereisen intelligent databeheer"

Applicatie-en databeheer is een technologische en theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit (studiedomeinen Economie en organisatie en STEM). De leerlingen ontwikkelen onderzoekend en contextgericht inzichten in de toegepaste wiskunde en softwareontwikkeling: modulair ontwerp, implementeren van softwaremodules. Ze denken in functie van het proces en zijn technologisch vaardig in het ontwikkelen van datacommunicatienetwerken, applicaties, computer en netwerkarchitectuur en identificeren fouten en lossen ze op. Specifiek voor de studierichting zijn de kennis van datastructuren, databanken, programmatielogica en netwerkarchitectuur; het uitwerken en testen van applicaties en ze in werking stellen bij de gebruiker; het onderhouden van webapplicaties.

En daarna?

De richting bereidt je voor op een professionele bacheloropleiding.

  • Sociale wetenschappen: Handelswetenschappen en Bedrijfskunde (Toegepaste informatica), Onderwijs

Lessentabel

Applicatie- en databeheer

   

5de

Algemene vorming

7

Aardrijkskunde

1

Esthetica

1

Geschiedenis

1

Godsdienst

2

Lichamelijke opvoeding

2

Richtingspecifieke vorming

13

ICT

13

Moderne talen

8

Engels

3

Frans

2

Nederlands 

3

Wetenschappen-Wiskunde

4

Natuurwetenschappen

1

Wiskunde

3

TOTAAL

32


Kom jij binnenkort ook bij ons?

Ontdek onze studierichtingen