Troeven

Economie & IT biedt studierichtingen die zowel arbeidsmarktgericht zijn als voorbereiden op verder studeren. Doordat wij veel belang hechten aan een stevige pedagogische context scholen de leerkrachten constant bij om de laatste ontwikkelingen op hun gebied te kennen. Vooral in de IT-sector, de economie en de logistieke wereld is er sprake van voortdurende verandering. Op school vertaalt zich dat in het opzetten van miniondernemingen en virtuele kantoren. In deze context leren onze jongeren theorie en praktijk te combineren. En helemaal echt wordt het als ze stage lopen (zie: stagebedrijven). Maar ook de algemene vakken kiezen duidelijk voor ‘eigentijdse’ onderwijsmethodes.

Kom jij binnenkort ook bij ons?

Ontdek onze studierichtingen