Moderne talen (D)

"Moderne talen opent de wereld voor jou"

Moderne talen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket moderne talen. De leerlingen verdiepen hun communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans en Nederlands. Ze leren een vierde moderne vreemde taal. De studierichting daagt hen ook uit op het vlak van verdieping in taaltechnologie en taal- en letterkunde.

En daarna?

De verdere doorstromingsmogelijkheden naar het hoger onderwijs zijn ruim. De richting bereidt je voor op een academische of professionele bacheloropleiding.

  • Geesteswetenschappen: Taal- en Letterkunde, Toegepaste taalkunde, Gecombineerde studiegebieden (Afrikaanse talen en culturen, OostEuropese talen en culturen, Oosterse talen en culturen, Taal- en regiostudies), Archeologie en Kunstwetenschappen, Geschiedenis, Godgeleerdheid, Godsdienstwetenschappen en Kerkelijk recht, Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen,
  • Sociale wetenschappen: Gecombineerde studiegebieden (Global Communication, International Affairs, Sociaal-economische Wetenschappen), Politieke en Sociale Wetenschappen, Rechten, Notariaat en Criminologische Wetenschappen/ Onderwijs / Handelswetenschappen en Bedrijfskunde (Journalistiek, Media en Entertainment Business, Communicatiemanagement).

Lessentabel

Moderne talen

5de

Algemene vorming

8

Aardrijkskunde

1

Esthetica

1

Geschiedenis

2

Godsdienst

2

Lichamelijke opvoeding

2

Richtingspecifieke vorming

1

ICT

1

Moderne talen

18

Duits

2

Engels

3

Frans

5

Nederlands

4

Spaans
2
Taaltechnologie
1
Academische taalvaardigheden
1

Wetenschappen-wiskunde

5

Natuurwetenschappen

2

Statistiek

1

Wiskunde

2

TOTAAL

32


Kom jij binnenkort ook bij ons?

Ontdek onze studierichtingen