Organisatie en logistiek (A)

"De onmisbare schakel van magazijn tot huiskamer"

Organisatie en logistiek is een praktische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit. Ze biedt inzicht in de werking van ondernemingen en is gericht op het ontwikkelen van competenties met betrekking tot onthaal-, verkoop- en logistieke activiteiten. Aandacht voor communicatieve en sociale vaardigheden is essentieel in functie van een professionele communicatie met bezoekers en klanten. De verwerving van digitale competenties kadert in de bedrijfsgerichte component vermits de goederen-, documenten- en informatiestroom in sterke mate gedigitaliseerd zijn.

Profiel

Als leerling Organisatie en logistiek ben je sterk in het leren binnen de concrete contexten eigen aan het studiedomein en de studierichting. Via concrete contexten verwerf je basis-theoretische inzichten. Je leert binnen een afgebakende en veilige leersituatie geleidelijk meer autonoom functioneren en bent in staat effectieve handelingen te stellen om concrete uitdagingen aan te pakken. Je verdiept in de logistieke goederen- en informatiestroom in een onderneming. Je communiceert efficiënt, kwaliteitsvol en klantvriendelijk in functie van onthaal- en verkoopactiviteiten. Je zet doelgericht ICT-kennis en vaardigheden in bij het uitvoeren van gerichte opdrachten in de context van organisatie en logistiek.

En daarna?

De studierichting is inhoudelijk verwant met de volgende studierichtingen in de 3de graad:

  • Logistiek,
  • Onthaal, organisatie en sales.

Lessentabel

Organisatie en logistiek (OL)


3de

4de

Algemene vorming

14

14

Godsdienst

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2
Sociale vaardigheden 1 1

Project algemene vakken

9

9

Richtingspecifieke vorming

12 12

Organisatie en logistiek

12

12

Talen

6

6

Engels

3

3

Frans

3

3

TOTAAL

32

32

Kom jij binnenkort ook bij ons?

Ontdek onze studierichtingen