Logistiek (A)

"Logistiek is de sleutel tot klanttevredenheid."

Logistiek is een praktische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit. Ze biedt inzicht in de werking van ondernemingen en is gericht op het ontwikkelen van competenties met betrekking tot het uitvoeren van diverse magazijnactiviteiten van ontvangst tot verzending van goederen. Hiertoe leren de leerlingen een gemotoriseerd intern transportmiddel besturen. Het verwerven van digitale competenties kadert in de bedrijfsgerichte component vermits de goederen- en documentenstroom in sterke mate gedigitaliseerd zijn.

En daarna?

Na je opleiding ben je dan ook klaar voor een job op de arbeidsmarkt of een graduaatsopleiding binnen hetzelfde interessegebied. 

Lessentabel

Logistiek

      

5de

Algemene vorming

11

Godsdienst

2

Lichamelijke opvoeding

2

PAV (mavo, Nederlands, wiskunde)

7

Richtingspecifieke vorming

16

Logistiek

12

Stage 4

Moderne talen

5

Duits
1

Engels

3

Frans

1

TOTAAL

32


Kom jij binnenkort ook bij ons?

Ontdek onze studierichtingen