Logistiek (A)

"Logistiek is de sleutel tot klanttevredenheid."

Logistiek is een praktische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit. Ze biedt inzicht in de werking van ondernemingen en is gericht op het ontwikkelen van competenties met betrekking tot het uitvoeren van diverse magazijnactiviteiten van ontvangst tot verzending van goederen. Hiertoe leren de leerlingen een gemotoriseerd intern transportmiddel besturen. Het verwerven van digitale competenties kadert in de bedrijfsgerichte component vermits de goederen- en documentenstroom in sterke mate gedigitaliseerd zijn.

Profiel

Leerlingen Logistiek zijn sterk in het leren binnen de concrete contexten eigen aan het studiedomein en de studierichting. Via concrete contexten verwerven ze basis-theoretische inzichten. Zij leren binnen een veilige leersituatie meer autonoom functioneren en zijn in staat effectieve handelingen te stellen om concrete uitdagingen aan te pakken.

Ze ontwikkelen competenties om de goederenstroom en distributie van een onderneming efficiënt te ondersteunen en leren daartoe een gemotoriseerd intern transportmiddel veilig en verantwoord gebruiken. Ze verdiepen zich in de logistieke goederen- en informatiestroom in een onderneming en zetten doelgericht ICT-vaardigheden in bij het uitvoeren van gerichte opdrachten in de context van logistiek.

En daarna?

Na je opleiding ben je dan ook klaar voor een job op de arbeidsmarkt of een graduaatsopleiding binnen hetzelfde interessegebied. 

Lessentabel

Logistiek

  

5de

6de

Algemene vorming

11

11

Godsdienst

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2
Project algemene vakken

7

7

Domeinspecifieke vakken

16

16
Stages

7

14
Logistieke basiskennis 4 2
Logistieke seminaries 5

Moderne talen

5

5
Duits

2

Engels

3

3

Frans

2


TOTAAL

32

32


Kom jij binnenkort ook bij ons?

Ontdek onze studierichtingen