Economie-wiskunde (D)

"Economie - wiskunde, de weg naar een duurzame wereld"

Economie-wiskunde is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en wiskunde. Leerlingen verwerven inzicht in macro- en micro-economische concepten en de werking van ondernemingen. Ze leren logisch en kritisch te denken om economische concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen. Daarnaast leren de leerlingen abstracte wiskundige concepten te gebruiken en verdiepen ze hun wiskundige vaardigheden.

Profiel

Leerlingen Economie-wiskunde tonen voor het geheel van de vorming inzicht in complexe leerinhouden, leggen vlot verbanden tussen leerinhouden en kunnen logisch redeneren. Ze verwerven complexere leerinhouden in een beperkt tijdsbestek.

Via logisch en kritisch redeneren en vanuit concrete maatschappelijke contexten doorgronden ze (bedrijfs)economische concepten en hun onderlinge verbanden.

Ze vinden het fijn om wiskundig te denken, redeneren en argumenteren en houden van een meer formele benadering van wiskunde. Ze hanteren wiskundig theoretisch-abstracte begrippen, concepten, eigenschappen en methodes, en gebruiken ze bij het oplossen van problemen.

En daarna?

De verdere doorstromingsmogelijkheden naar het hoger onderwijs zijn zeer ruim. De richting bereidt je voor op een academische of eventueel professionele bacheloropleiding.

  • Natuurwetenschappen: Architectuur, Industriële wetenschappen en Technologie, Productontwikkeling, Toegepaste wetenschappen/ Architectuur, gecombineerde studiegebieden (digital design), Industriële wetenschappen en Technologie, Wetenschappen (Computerwetenschappen, Fysica, Fysica en sterrenkunde, Informatica en Wiskunde)
  • Sociale wetenschappen: Economische en Toegepaste economische wetenschappen, Handelswetenschappen en Bedrijfskunde / Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Politieke en Sociale wetenschappen, Rechten, Notariaat en Criminologische wetenschappen, Verkeerskunde / Onderwijs
  • Gecombineerde studiegebieden (International Affairs, Sociaaleconomische wetenschappen)

Lessentabel

Economie-wiskunde

5de

Algemene vorming

8

Aardrijkskunde

1

Esthetica

1

Geschiedenis

2

Godsdienst

2

Lichamelijke opvoeding

2

Richtingspecifieke vorming

6

Algemene economie

4

ICT

1

Informaticawetenschappen 1

Moderne talen

10

Engels

2

Frans

3

Nederlands

4

Academische taalvaardigheden

1

Wetenschappen-wiskunde

8

Natuurwetenschappen

2

Wiskunde

6

TOTAAL

32Kom jij binnenkort ook bij ons?

Ontdek onze studierichtingen