Economie-moderne Talen (D)

"Economie - moderne talen, de weg naar een duurzame wereld"

Economie-moderne talen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en moderne talen. Leerlingen verwerven inzicht in macro- en micro-economische aspecten en de werking van ondernemingen. Ze leren logisch en kritisch te denken om economische concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen. Bovendien gebruiken ze wiskundige concepten om economische problemen op te lossen. Daarnaast verdiepen ze hun communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans en Nederlands. De studierichting daagt hen ook uit op het vlak van verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen.

En daarna?

De verdere doorstromingsmogelijkheden naar het hoger onderwijs zijn zeer ruim. De richting bereidt je voor op een academische of eventueel professionele bacheloropleiding.

  • Geesteswetenschappen: Taal- en Letterkunde, Toegepaste taalkunde, Gecombineerde studiegebieden (Afrikaanse talen en culturen, Oost-Europese talen en culturen, Oosterse talen en culturen, Taal- en regiostudies),
  • Sociale wetenschappen: Handelswetenschappen en Bedrijfskunde / Handelswetenschappen en Bedrijfskunde, Politieke en Sociale wetenschappen, Rechten, Notariaat en Criminologische wetenschappen / Onderwijs ,
  • Gecombineerde studiegebieden (International Affairs, Sociaaleconomische wetenschappen).

Lessentabel

Economie-moderne talen

5de

Algemene vorming

8

Aardrijkskunde

1

Esthetica

1

Geschiedenis

2

Godsdienst

2

Lichamelijke opvoeding

2

Richtingspecifieke vorming

5

Algemene economie

4

Toegepaste informatica

1

Moderne talen

13

Duits

2

Engels

3

Frans

3

Nederlands

4

Academische taalvaardigheden

1

Wetenschappen-wiskunde

6

Natuurwetenschappen

2

Statistiek

1

Wiskunde

3

TOTAAL

32Kom jij binnenkort ook bij ons?

Ontdek onze studierichtingen