Economie-moderne Talen (D)

"Economie - moderne talen, de weg naar een duurzame wereld"

Economie-moderne talen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en moderne talen. Leerlingen verwerven inzicht in macro- en micro-economische aspecten en de werking van ondernemingen. Ze leren logisch en kritisch te denken om economische concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen. Bovendien gebruiken ze wiskundige concepten om economische problemen op te lossen. Daarnaast verdiepen ze hun communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans en Nederlands. De studierichting daagt hen ook uit op het vlak van verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen.

Profiel

Leerlingen Economie-Moderne talen tonen voor het geheel van de vorming inzicht in complexe leerinhouden, leggen vlot verbanden tussen leerinhouden en kunnen logisch redeneren. Ze verwerven complexere leerinhouden in een beperkt tijdsbestek.

Via logisch en kritisch redeneren en vanuit concrete maatschappelijke contexten doorgronden ze (bedrijfs)economische concepten en hun onderlinge verbanden. Ze zetten wiskundige vaardigheden in, hanteren wiskundig abstracte concepten en gebruiken ze bij het oplossen van problemen.

Ze zijn verbaal-linguïstisch sterk en hebben een sterk taalgevoel. Ze kunnen taal op een abstracte manier analyseren en op een gestructureerde manier met talen omgaan. Ze drukken zich graag vlot en gepast uit in verschillende moderne talen en zijn nieuwsgierig naar andere culturen. Ze weten hoe taal als systeem werkt en zijn geboeid door literatuur en een analytische benadering van literaire teksten. Ze hanteren talige en literaire concepten op een abstracte manier.

En daarna?

De verdere doorstromingsmogelijkheden naar het hoger onderwijs zijn zeer ruim. De richting bereidt je voor op een academische of eventueel professionele bacheloropleiding.

  • Geesteswetenschappen: Taal- en Letterkunde, Toegepaste taalkunde, Gecombineerde studiegebieden (Afrikaanse talen en culturen, Oost-Europese talen en culturen, Oosterse talen en culturen, Taal- en regiostudies),
  • Sociale wetenschappen: Handelswetenschappen en Bedrijfskunde / Handelswetenschappen en Bedrijfskunde, Politieke en Sociale wetenschappen, Rechten, Notariaat en Criminologische wetenschappen / Onderwijs ,
  • Gecombineerde studiegebieden (International Affairs, Sociaaleconomische wetenschappen).

Lessentabel

Economie-moderne talen

5de

Algemene vorming

8

Aardrijkskunde

1

Esthetica

1

Geschiedenis

2

Godsdienst

2

Lichamelijke opvoeding

2

Richtingspecifieke vorming

5

Algemene economie

4

Toegepaste informatica

1

Moderne talen

13

Duits

2

Engels

3

Frans

3

Nederlands

4

Academische taalvaardigheden

1

Wetenschappen-wiskunde

6

Natuurwetenschappen

2

Statistiek

1

Wiskunde

3

TOTAAL

32Kom jij binnenkort ook bij ons?

Ontdek onze studierichtingen