Onthaal, organisatie en sales (A)

"Klanttevredenheid begint bij een warm onthaal."

Profiel

Onthaal, organisatie en sales is een praktische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit. Ze biedt inzicht in de werking van ondernemingen en is gericht op het ontwikkelen van competenties met betrekking tot onthaal- en verkoopactiviteiten. Aandacht voor communicatieve en sociale vaardigheden is essentieel in functie van een professionele communicatie met bezoekers en klanten. Het verwerven van digitale competenties kadert in de bedrijfsgerichte component vermits de goederen-, documenten-en informatiestroom in sterke mate gedigitaliseerd zijn.

En daarna?

Na je opleiding ben je dan ook klaar voor een job op de arbeidsmarkt of een graduaatsopleiding binnen hetzelfde interessegebied.

Lessentabel

Onthaal, organisatie en sales

  

5de

Algemene vorming

11

Godsdienst

2

Lichamelijke opvoeding

2

PAV (mavo, Nederlands, wiskunde)

7

Richtingspecifieke vorming

15

Onthaal, organisatie en sales

11

Stage 4

Moderne talen

6

Duits

1

Engels

3

Frans
2

TOTAAL

32


Kom jij binnenkort ook bij ons?

Ontdek onze studierichtingen