Onthaal, organisatie en sales (A)

"Klanttevredenheid begint bij een warm onthaal."

Onthaal, organisatie en sales is een praktische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit. Ze biedt inzicht in de werking van ondernemingen en is gericht op het ontwikkelen van competenties met betrekking tot onthaal- en verkoopactiviteiten. Aandacht voor communicatieve en sociale vaardigheden is essentieel in functie van een professionele communicatie met bezoekers en klanten. Het verwerven van digitale competenties kadert in de bedrijfsgerichte component vermits de goederen-, documenten-en informatiestroom in sterke mate gedigitaliseerd zijn.

Profiel

Leerlingen Onthaal, organisatie en sales zijn sterk in het leren binnen de concrete contexten eigen aan het studiedomein en de studierichting. Via concrete contexten verwerven ze basis-theoretische inzichten. Zij leren binnen een veilige leersituatie meer autonoom functioneren en zijn in staat effectieve handelingen te stellen om concrete uitdagingen aan te pakken.

Ze zijn communicatief en sociaal vaardig in functie van een professionele communicatie met bezoekers en klanten en versterken hun digitale competenties met het oog op het doelgericht uitvoeren van administratieve taken in een onthaalomgeving. Ze ontwikkelen logistieke en commerciële competenties ter ondersteuning van verkoopactiviteiten in een winkelomgeving.

En daarna?

Na je opleiding ben je dan ook klaar voor een job op de arbeidsmarkt of een graduaatsopleiding binnen hetzelfde interessegebied.

Lessentabel

Onthaal, organisatie en sales

  

5de

Algemene vorming

11

Godsdienst

2

Lichamelijke opvoeding

2

Project algemene vakken

7

Richtingspecifieke vorming

15

Onthaal, organisatie en sales

11

Stage 4

Moderne talen

6

Duits

1

Engels

3

Frans
2

TOTAAL

32


Kom jij binnenkort ook bij ons?

Ontdek onze studierichtingen