Veelgestelde vragen

ALGEMEEN

VOOROPLEIDING

RICHTINGEN

KOSTEN

ALGEMEEN

Mijn zoon of dochter is geïnteresseerd in kunst/architectuur, maar is niet zo goed in wiskunde. Welke richting kiest hij/zij dan best?

Dan kiest hij/zij (in de tweede graad) beter voor AO, BAK of AVV bv, dan voor BAV of AVVww. In BAK en AVV krijg je 3 u wiskunde en 2 u natuurwetenschappen, in AO 3 u wiskunde en 1 u natuurwetenschappen. BAV is de meest wiskundige richting met 5 u wiskunde en 3 u natuurwetenschappen. De richting AVV ww is ook een wiskundigere richting met 4 u wiskunde en 3 u natuurwetenschappen.
> Terug naar boven

Wat is het verschil tussen AVV bv en AVV ww?

Bij AVV kan er gekozen worden tussen 2u bv (beeldende vorming) of 2u ww (wetenschappen-wiskunde). De optie beeldende vorming is zeker te overwegen indien de leerling interesse heeft in de studierichting TBK (Toegepaste Beeldende Kunsten) in de 3de graad.
> Terug naar boven

Waar staan al die afkortingen voor?

 • ABK: architecturale binnenhuiskunsten
 • AO: artistieke opleiding
 • AVV: audiovisuele vorming
 • AVVbv: : audiovisuele vorming met beeldende vorming
 • AVVww: : audiovisuele vorming met wiskunde – wetenschappen
 • BAK: beeldende en architecturale kunsten
 • BAV: beeldende en architecturale vorming
 • TBK: toegepaste beeldende kunsten
 • VBK: vrije beeldende kunsten
 • WKD: woord kunst drama

> Terug naar boven

Is er geen DANS in de derde graad?

De afdeling DANS is pas opgestart in 2019 met een opleiding voor het derde jaar. De afdeling groeit zo door en vanaf 2021 zal er dus een opleiding starten in de derde graad (5de jaar).
> Terug naar boven

Wat na kso? Moet je verder studeren?

In principe is het de bedoeling dat je na een opleiding op K&V verder studeert. Al onze richtingen zijn immers algemeen vormend, d.w.z. ze bereiden je voor op hoger (kunst)onderwijs. Je leert bij ons dus geen beroep.
> Terug naar boven

Wat kan mijn zoon/dochter studeren nadat hij/zij is afgestudeerd aan K&V?

Na K&V kan je zowel kiezen voor algemeen hoger onderwijs, als voor hoger kunstonderwijs, (zowel professionele als academische bachelor). Specifieke voorbeelden van mogelijke studierichtingen vind je vermeld op deze website bij de verschillende richtingen in de derde graad (onder ‘Studieaanbod’). Onder het tabblad ‘Over ons’ vind je bij ‘Vervolgtraject’ een opsomming van mogelijke vervolgrichtingen in het hoger kunstonderwijs.
> Terug naar boven

Hoe laat begint en eindigt de school?

De school begint om 8.30 u. Maandag en donderdag is er een 8ste lesuur en eindigt de school om 16.30 u. Op dinsdag en vrijdag zijn er 7 lesuren en is de school uit om 15.40 u.
> Terug naar boven

Mijn kind heeft dyslexie, dyscalculie, ADHD, ADD … Wat zijn de compenserende maatregelen op school?

Enerzijds zijn er de klassieke, algemene, compenserende maatregelen (zoals meer tijd bij toetsen, gebruik van formularium enz.). Anderzijds kunnen er ook individuele maatregelen genomen worden. De zorgleerkracht stelt – in overleg met de ouders – voor elke leerling een zorgplan op.
> Terug naar boven

Mijn zoon/dochter is een zorgleerling. Wordt daar rekening mee gehouden?

Ja, we hebben een uitgebreid zorgbeleid op school. Bij inschrijving wordt er een afspraak gemaakt voor een individueel intakegesprek met de zorgbegeleider, op basis waarvan een zorgplan opgesteld wordt.
> Terug naar boven

Zijn de richtingen op Kunst & Vormgeving aso of tso?

De richtingen zijn allemaal kso, kunst secundair onderwijs. Dat is nog een aparte vorm. Qua moeilijkheidsgraad kan je kso situeren tussen aso en tso, maar het hangt ook van de richting af. Sommige richtingen zijn theoretischer, andere hebben meer praktijkvakken.
> Terug naar boven

Ik wil mijn dochter/zoon inschrijven in de school. Wat breng ik mee?

Naar aanleiding van de Corona-maatregelen zijn we ook genoodzaakt om de inschrijvingen anders te organiseren. Inschrijven op school is even niet mogelijk, daarom kan je je vanaf 20 april digitaal inschrijven via de link op de website.
> Terug naar boven

Wanneer kan ik de school bezichtigen?

Wegens de Corona-maatregelen kan dat voorlopig niet. Op zaterdag 30 mei kan u wel een virtueel bezoek brengen aan onze school! Meer informatie hieromtrent volgt spoedig via onze website.
> Terug naar boven

Welke vakken krijgen ze op deze school?

Kso is algemeen vormend. Dit wil zeggen dat je naast de kunstvakken ook algemene vakken (als Nederlands, wiskunde, aardrijkskunde...) krijgt. Op onze website onder ‘studieaanbod’ vind je bij elke afdeling terug welke vakken je krijgt en hoeveel uren.
> Terug naar boven

Is de school makkelijk bereikbaar met de bus?

Door de centrale ligging van het Atlas College is het makkelijk te bereiken vanuit alle randgemeenten. Diverse bushaltes liggen in de onmiddellijke nabijheid van de school. Bovendien zijn de schooluren afgestemd op het openbaar vervoer. De school is trouwens niet alleen bereikbaar via de Collegelaan, maar ook via de Weg naar As. Voor verdere inlichtingen in verband met busuren en opstapplaatsen kan je steeds op ons secretariaat terecht.
> Terug naar boven

Kan mijn kind op internaat?

Er is een internaat op de campus. Op de website vind je helemaal bovenaan rechts een tabblad ‘Studentenhuis’. Daar vind je meer info over het internaat.
> Terug naar boven

Is er een mogelijkheid om op school te studeren na school?

Ja, dat kan. De school biedt de mogelijkheid tot begeleide avondstudie met aanwezigheid van een studiebegeleider op maandag, dinsdag en donderdag van 15.40 tot 17.15 u. Tijdens de examens is er de mogelijkheid om in de namiddag op school te studeren.
> Terug naar boven

Worden er uitstappen/buitenlandse reizen… gedaan?

Ja. Deze zijn meestal kunstgerelateerd en worden voorbereid in de lessen kunstgeschiedenis of kunstinitiatie: Brussel, Gent, Antwerpen, Luik... Om de twee jaar wordt er voor de leerlingen van de derde graad een buitenlandse studiereis gepland naar Parijs of Berlijn.
> Terug naar boven

VOOROPLEIDING

Kan mijn zoon/dochter vanuit het bso instromen?

Dat kan, mits toelating van de klassenraad en hetzelfde jaar moet opnieuw gedaan worden. Het is niet evident, omdat het toch nog wel een stevig niveau van algemene vakken is, maar vooral ook omdat er van de leerling heel wat inzet na school wordt gevraagd. De leerling moet niet alleen huistaken maken en studeren voor de algemene vakken, maar ook materiaal zoeken, opdrachten voorbereiden en afmaken voor de kunstvakken. Als je niet bereid bent om na school nog te werken voor school, heeft een richting in het kso weinig zin...
> Terug naar boven

Mijn zoon/dochter heeft een B-attest gehaald. Kan hij/zij starten in het volgend schooljaar bij K&V?

Dat hangt af van de clausulering bij het B-attest (zoals vermeld op het eindrapport). Wij bekijken dat graag voor u.
> Terug naar boven

Moet je een toelatingsproef doen om toegelaten te worden?

Neen, er is enkel een geschiktheidsproef voor WKD en DANS en voor leerlingen die in de derde graad willen instappen in AVV, zodat leerkrachten al kunnen zien of je (voldoende) potentieel hebt. Meer info over deze proeven vind je bij deze richtingen op de website.
> Terug naar boven

Moet mijn zoon/dochter kunnen tekenen vooraleer hij/zij naar deze school gaat?

Neen. Het is mooi meegenomen, maar het is geen vereiste. Leerlingen komen naar school om te leren! Het is vooral belangrijk dat je geïnteresseerd en gemotiveerd bent! En, oefening baart kunst!
> Terug naar boven

Moet mijn kind kunnen tekenen om game design te doen in TBK?

Het is geen vereiste, maar gezien TBK een studierichting in de derde graad is, is dit wenselijk. Het is vooral belangrijk dat je geïnteresseerd en gemotiveerd bent! En, oefening baart kunst! Binnen game design komen de vakken waarnemingstekenen, beeldende en grafische vorming aan bod. De focus ligt op game art design en toegepast programmeren. Je neemt de eerste stappen in de ontwikkeling van 2D en 3D games.
> Terug naar boven

RICHTINGEN

Wat is het verschil tussen BAK en AO?

De algemene vakken in beide richtingen zijn hetzelfde. Het verschil zit hem in de kunstvakken: AO geeft een bredere opleiding kunsten, terwijl BAK een architecturaal onderdeel heeft. Zowel in AO als in BAK krijg je Beeldende Vorming (2D en 3D) en waarnemingstekenen, maar in AO krijg je meer uren Beeldende Vorming 2D, terwijl je in BAK een aantal uren Architecturale Vorming krijgt.
> Terug naar boven

Wat is het verschil tussen BAK en BAV?

Bij BAK krijgen de leerlingen meer uren kunstvakken en minder uren wiskunde-wetenschappen (KV:12u, wisk-wetenschappen: 5u), in BAV neemt wiskunde en wetenschappen een groter deel van het lessenpakket in (KV:9u, wisk-wetenschappen: 8u).
> Terug naar boven

Wat is het verschil tussen TBK en VBK?

Bij TBK vertrek je van een opdracht, bij de kunstvakken. Bij VBK haal je de inspiratie uit jezelf. Je gedachten en emoties zet je om in beelden. TBK is opgedeeld in verschillende opties, namelijk game design, media- en webdesign en bookdesign. Neem zeker een kijkje op onze website voor meer informatie!
> Terug naar boven

Welke vakken krijgen ze in WKD?

Enerzijds krijg je algemene vakken (als wiskunde, aardrijkskunde, Frans...), waarbij de talen een belangrijke plaats innemen (Nederlands, Frans, Engels en in de 3de graad ook Duits). Anderzijds krijg je kunstvakken: Drama, Taalexpressie, Zang, Koor, Beweging en Muziekleer. Het precieze aantal uren vind je terug op onder het tabblad ‘Studieaanbod’. Rechts op de pagina kan je dan WKD (2de of 3de graad) selecteren.
> Terug naar boven

Welke vakken krijgen ze in DANS?

Enerzijds krijg je algemene vakken (als wiskunde, aardrijkskunde, Frans...), waarbij de talen een belangrijke plaats innemen (Nederlands, Frans, Engels). Anderzijds krijg je kunstvakken: Klassieke dans, hedendaagse dans, Improvisatie & Compositie, Lichaamswerk en Danstheorie. Het precieze aantal uren vind je terug op de pagina van DANS, onder het tabblad ‘Studieaanbod’. Daar vind je ook meer informatie over wat deze vakken precies inhouden.
> Terug naar boven

KOSTEN

Mijn kind wil AVV doen. Moeten we (meteen) een camera kopen?

Absoluut niet. De school heeft camera’s ter beschikking die uitgeleend kunnen worden.
> Terug naar boven

Hoeveel kost het om te studeren in K&V?

Dit is afhankelijk van de richting, meer informatie kan je krijgen op het secretariaat.
> Terug naar boven

Kan ik gespreid betalen?

Ja, de school werkt sowieso met domiciliëring.
> Terug naar boven

Kan ik boeken huren?

Neen. De boeken zijn leerwerkboeken, waarin geschreven wordt en die je dus niet kan huren.
> Terug naar boven

Hoe zwaar is de wiskunde in ARV?

De richting ARV heeft 6u wiskunde in het lessenpakket. Dit is pittig. Een richtlijn is dat een leerling die in het vierde jaar BAV of een ASO-richting 70% op het vak wiskunde behaalde, deze richting moeten aankunnen. Behaalde je minder, dan moet je voor jezelf nagaan waaraan dit lag:

 • Inzet: ben je bereid meer te werken?
 • Motivatie: is architectuur een droom en wil en kan je een tandje bijsteken om ook voor wiskunde hard te werken?

Moeilijkheidsgraad: wees ook hier eerlijk in. Heb je echt je best gedaan, maar wiskunde blijft voor jou een moeilijk vak, dan is een richting met een minder zwaar pakket wiskunde een betere keuze.
> Terug naar boven

Wat is het verschil in wiskunde tussen BAK en BAV?

Er is een verschil in het aantal uur: BAK heeft 3u wiskunde en BAV 5u. Natuurlijk is er ook een verschil in moeilijkheidsgraad: bij BAK komen er andere onderwerpen aan bod dan bij BAV. Bij BAK ligt de nadruk meer op reproduceren, bij BAV op inzicht.
> Terug naar boven

Wat is in de richting AVV het verschil tussen de opties BV en WW?

Binnen AVV kan je een keuze maken tussen ofwel het vak beeldende vorming(2u) ofwel een extra uur wiskunde en een extra uur natuurwetenschappen.
> Terug naar boven

Wat houden de vakken BV2D en BV3D in?

BV staat voor Beeldende Vorming. In BV2D werk je tweedimensionaal. Concreet betekent dit dat je oefent in schetsen, tekenen en schilderen. Bij BV3D werk je driedimensionaal, dus ook in de hoogte. Denk aan juwelen, voorwerpen gemaakt van afvalmateriaal, kledij,...
> Terug naar boven

Kom jij binnenkort ook bij ons?

Schrijf je in