Beeldende Kunst (D/A)

“Beeldtaal bestuderen en ‘werkelijk’ laten spreken.”

Profiel

Ben je geïnteresseerd in kunst en nieuwsgierig naar het zoeken van je eigen beeldtaal? Zit je boordevol ideeën en wil je deze vertalen naar beelden? Hou je van artistieke uitdagingen en durf je experimenteren met materiaal en media?

Welkom in de richting Beeldende Kunst (BK). Hier bedenk en realiseer je ideeën vanuit de ateliers Autonome Kunsten en Toegepaste Kunsten. Je leert artistiek aan de slag gaan in verschillende disciplines: waarnemingstekenen, ruimtelijke kunst, schilderkunst, tekenkunst, grafisch ontwerp en nieuwe media. Zowel een 2D- als 3D-beeldtaal komen aan bod. De vele expressiemogelijkheden en technieken helpen je om te experimenteren binnen je ontwerpproces en je ideeën vorm te geven.

Basisatelier. Oriënterende Jury. Keuzeateliers.

In het eerste semester krijg je een basisatelier met de vakken Autonome Kunsten 2D, Autonome Kunsten 3D en Toegepaste Kunsten. Je proeft van de diverse ateliers en maakt kennis met specifieke technieken of frist deze op. Binnen alle ateliers vertrek je vanuit een gemeenschappelijk thema en werk je je ideeën uit.

Na een oriënterend jurymoment in december en op basis van het advies dat de jury je geeft, beslis je samen met je leerkrachten welke twee ateliers je verder zal volgen. Je kan kiezen uit: Autonome Kunsten 2D, Autonome Kunsten 3D of Toegepaste Kunsten. Je stelt dus een pakket samen van twee ateliers waarin je je verder zal verdiepen tijdens het tweede semester en in het zesde jaar.

Jij. Wij. Atelier.

Binnen elke opdracht begeleiden betrokken vakleerkrachten je in het beeldatelier om je eigen ideeën mee te ondersteunen en vorm te geven. Het dagboek en logboek visualiseren dit werkproces. Inzicht in je eigen mogelijkheden is daarbij van belang, net als kennis van de kunstgeschiedenis en de hedendaagse context waarin we leven en werken. Zo creëer je steeds vanuit een onderzoekende houding. Daarbij staan het kritisch reflecteren en innoverend denken centraal. Elke les krijg je constructieve feedback waarmee je aan de slag gaat. Het vormt de basis van een waardevolle en interessante wisselwerking. Naast het nieuwsgierig onderzoeken en het openstaan voor feedback zijn ook communicatie en zelforganisatie belangrijke vaardigheden die je leert en die ook worden verwacht. Je communiceert namelijk steeds met je leerkrachten en klasgenoten over je ontwerpen en zij helpen je om je werk ook te verdedigen tegenover een jury. Door onze sterke individuele begeleiding en open dialoog leer je immers om je eigen beeldtaal te ontdekken, te onderzoeken en verder te ontwikkelen.

Kritisch kijken. Onderzoeken. Experimenteren.


Binnen de kunstvakken, maar ook in het vak XYZ, maak je kennis met het beeld en de vormgeving van vroeger en nu. Zowel kunstactualiteit als de hedendaagse en maatschappelijke context waarin we leven zijn belangrijke inspiratiebronnen. Er wordt steeds op zoek gegaan naar een cross-over tussen beide. Daarnaast worden er ook handvaten aangereikt om kunst te analyseren en je ideeën te onderbouwen. Er wordt ruimte gecreëerd om over kunst te spreken, erover na te denken en vooral – je door kunst te laten inspireren. Het vak leert je op een andere en kritische manier kijken naar kunst en de wereld om je heen. Het zorgt voor een ruimere omkadering binnen de kunstvakken en ter ondersteuning van artistieke lezingen, culturele uitstappen, buitenlandse studiereizen en je EXIT-werk in het zesde jaar.

Concept.


Concept is een buitenbeentje in de lessentabel van het 5de en 6de jaar! Het vak brengt de culturele wereld op jouw bord, in de theaterzaal van onze school. Concept wil je zo voorbereiden op het hoger onderwijs. Je volgt lezingen in een grotere groep, je oefent intens je vaardigheid in het nemen van notities, je stelt vragen en verwerkt de inhoud voor een examen. Elke les bestaat uit een lezing in de theaterzaal, door een kunstenaar of een tentoonstellingsmaker die komt vertellen over zijn of haar werk. We laten ons hierbij leiden door de verschillende richtingen op school. Zo hadden we de vorige jaren al o.a. fotografen, schilders, architecten, interieurontwerpers, designers, een curator, een actrice en een game designer te gast. De reeks conceptlezingen biedt je op die manier ook een mooie staalkaart die kan helpen bij je studiekeuze voor het hoger onderwijs. Bovendien kan Concept je helpen om je artistiek attest te behalen.Concept is een keuzevak voor leerlingen van het 5de en het 6de jaar. Er zijn 8 à 10 lezingen in een schooljaar. Het vak wordt dus om de 14 dagen gegeven, op dinsdag, aansluitend op het 7de lesuur, tot ± 17 u. Wil jij je culturele horizon verbreden en tegelijk leren noteren? Wil jij je engageren om de lezingenreeks van één schooljaar te volgen en zo je getuigschrift ‘Concept’ te behalen? Duid dan zeker bij je inschrijving aan dat je kiest voor Concept!

En daarna?

Na de richting Beeldende Kunst kan je een brede waaier van studierichtingen in het hoger onderwijs aanvatten. Zowel op het vlak van vaardigheden, kennis als werkhouding word je voorbereid om door te stromen naar een academische bachelor- en masteropleiding binnen de domeinen Beeldende kunsten, Audiovisuele kunsten, Kunstwetenschappen of Productontwikkeling.

Aansluitende professionele bacheloropleidingen in het kunstonderwijs zijn o.a. Digital design and Development, Digital arts and Entertainment, Visual design, Communication and Design, Interieurvormgeving en Educatieve opleiding secundair onderwijs (Plastische opvoeding of Project kunstvakken). Daarnaast is het uiteraard ook mogelijk om een algemene professionele bacheloropleiding te kiezen (buiten kunst).

Lessentabel

Beeldende Kunst

BK

D/A

D/A
5de
sem. 1
5de
sem. 2
6de

Algemene Vakken

18

1818

Aardrijkskunde

1

11

Geschiedenis

1

11

Lichamelijke opvoeding

2

22

Godsdienst

2

22

Nederlands

3

3

3

Frans

2

2

2

Engels

2

22

Wiskunde

2

22

Natuurwetenschappen

1

11

Kunstgeschiedenis

2

22

Kunstvakken

16

16

16

Autonome Kunsten 2D

4

--

Autonome Kunsten 3D

4

--

Toegepaste Kunsten

4

--

Waarnemingstekenen

3

33

XYZ

1

11

optie 1: Autonome Kunsten 2D*
optie 2: Autonome Kunsten 3D*
optie 3: Toegepaste Kunsten 2D*

-

-

-

5

5

5

5
5
5
Open Atelier - 22
Concept - --

TOTAAL

34

3434

sem. - semester
D/A - doorstroming naar hoger onderwijs of arbeidsmarkt
* Je volgt 2 van de 3 opties.

Beeldende Kunst in beeld

Kom jij binnenkort ook bij ons?

Ontdek onze studierichtingen