Audiovisuele Vorming (D)

“Poetry is an awareness of the world, a particular way of relating to reality.” ― Andrei Tarkovsky

Profiel

Ben je geïnteresseerd in kunst en nieuwsgierig naar de mogelijkheden van het stilstaande en bewegende beeld? Wil je ideeën bedenken en vertalen via je eigen audiovisuele beeldtaal? Hou je van artistieke uitdagingen en durf je experimenteren met hedendaagse media?

Welkom in de richting Audiovisuele Vorming (AVV). Hier verken je de wereld om je heen door middel van het stilstaande en bewegende beeld. Je laat je inspireren door je observaties en waarnemingen, maar ook door je persoonlijke leefwereld en verbeelding. Via een eigen invalshoek vertaal je deze naar een audiovisueel beeld. Het is jouw blik naar de wereld. Je leert je eigen verhaal bedenken, vertellen en vertalen naar een fotografisch beeld en verfilmt het tot een video. Hiervoor ontwikkel je je concepten, schrijf je een scenario, ontwerp je een storyboard en leer je je beelden bewerken en monteren. Je gaat aan de slag in de donkere kamer, in de studio en op locatie voor het vastleggen van je beelden. Het is belangrijk dat je durft zoeken, blijft zoeken en plezier beleeft aan het experimenteren met fotografie en video. Het is een proces van vallen en opstaan. Als onderzoekende ‘ik’ leer je zo je eigen concept om te zetten in een audiovisueel beeld. Je combineert je artistieke gedrevenheid met een brede algemene en theoretische vorming. Talen, wiskunde, kunstgeschiedenis en filosofie zijn kernvakken.

Jij. Wij. Studio.

Binnen elke opdracht begeleiden betrokken vakleerkrachten je in de studio, het audiovisueelatelier, om je eigen ideeën mee te ondersteunen en vorm te geven. Zo creëer je steeds vanuit een onderzoekende houding. Daarbij staan het kritisch reflecteren en innoverend denken centraal. Elke les krijg je constructieve feedback waarmee je aan de slag gaat. Het vormt de basis van een waardevolle en interessante wisselwerking. Naast het nieuwsgierig onderzoeken en het openstaan voor feedback zijn ook communicatie en zelforganisatie belangrijke vaardigheden die je leert en die ook worden verwacht. Je communiceert namelijk steeds met je leerkrachten en klasgenoten over je ontwerpen en zij helpen je om je werk ook te verdedigen tegenover een jury. Door onze sterke individuele begeleiding en open dialoog leer je immers om je eigen beeldtaal te ontdekken, te onderzoeken en verder te ontwikkelen.

Kritisch kijken. Onderzoeken. Experimenteren.

Binnen de kunstvakken, maar ook in het vak XYZ, maak je kennis met het beeld en de vormgeving van vroeger en nu. Zowel kunstactualiteit als de hedendaagse en maatschappelijke context waarin we leven zijn belangrijke inspiratiebronnen. Er wordt steeds op zoek gegaan naar een cross-over tussen beide. Daarnaast worden er ook handvaten aangereikt om kunst te analyseren en je ideeën te onderbouwen. Er wordt ruimte gecreëerd om over kunst te spreken, erover na te denken en vooral – je door kunst te laten inspireren. Het vak leert je op een andere en kritische manier kijken naar kunst en de wereld om je heen. Het zorgt voor een ruimere omkadering binnen de kunstvakken en ter ondersteuning van artistieke lezingen, culturele uitstappen, buitenlandse studiereizen en je EXIT-werk in het zesde jaar.

Concept.


Concept is een buitenbeentje in de lessentabel van het 5de en 6de jaar! Het vak brengt de culturele wereld op jouw bord, in de theaterzaal van onze school. Concept wil je zo voorbereiden op het hoger onderwijs. Je volgt lezingen in een grotere groep, je oefent intens je vaardigheid in het nemen van notities, je stelt vragen en verwerkt de inhoud voor een examen. Elke les bestaat uit een lezing in de theaterzaal, door een kunstenaar of een tentoonstellingsmaker die komt vertellen over zijn of haar werk. We laten ons hierbij leiden door de verschillende richtingen op school. Zo hadden we de vorige jaren al o.a. fotografen, schilders, architecten, interieurontwerpers, designers, een curator, een actrice en een game designer te gast. De reeks conceptlezingen biedt je op die manier ook een mooie staalkaart die kan helpen bij je studiekeuze voor het hoger onderwijs. Bovendien kan Concept je helpen om je artistiek attest te behalen.Concept is een keuzevak voor leerlingen van het 5de en het 6de jaar. Er zijn 8 à 10 lezingen in een schooljaar. Het vak wordt dus om de 14 dagen gegeven, op dinsdag, aansluitend op het 7de lesuur, tot ± 17 u. Wil jij je culturele horizon verbreden en tegelijk leren noteren? Wil jij je engageren om de lezingenreeks van één schooljaar te volgen en zo je getuigschrift ‘Concept’ te behalen? Duid dan zeker bij je inschrijving aan dat je kiest voor Concept!

En daarna?

Na de richting Audiovisuele Vorming kan je een brede waaier van studierichtingen in het hoger onderwijs aanvatten. Je bent degelijk voorbereid op een academische bachelor- en masteropleiding binnen de studiegebieden Audiovisuele kunsten en Beeldende kunsten. Maar je kan ook een andere academische bachelor- en masteropleiding aan de universiteit of een professionele bacheloropleiding aan een hogeschool aanvatten. Je kan ook kiezen voor een meer theoretische opleiding aan een hogeschool of universiteit.

Inhoudelijk aansluitende professionele bacheloropleidingen zijn o.a. Digital Design and Development, Visual Design (Beeldende vormgeving) en Educatieve opleiding Secundair onderwijs (Plastische opvoeding of Project kunstvakken).

Aansluitende academische bacheloropleidingen zijn o.a. studierichtingen binnen de domeinen Audiovisuele kunsten (Animatiefilm, Film, Regie) of Beeldende kunsten (Fotografie) of Kunstwetenschappen.

Lessentabel

Audiovisuele Vorming

AVV

D

D
5de6de

Algemene vakken

24

24

Aardrijkskunde

1

1

Geschiedenis

1

1

Lichamelijke opvoeding

2

2

Godsdienst

2

2

Nederlands

4

4

Frans

2

2

Engels

2

2

Wiskunde

4

4

Natuurwetenschappen

2

2

Kunstgeschiedenis

2

2

Filosofie

1

1

Kunstvakken

11

11

XYZ - beeld

1

1

XYZ - geluid

1

1

Fotografie

4

4

Video

4

4

Technologie

1

1
Concept

-

-

TOTAAL

34

34

D - doorstroming naar hoger onderwijs

Audiovisuele Vorming in beeld

Kom jij binnenkort ook bij ons?

Ontdek onze studierichtingen