Architectuur en Interieur (D/A)

"Om te ontwerpen moet je eerst alles in vraag durven stellen." ― Eileen Gray

Profiel

Ben je geïnteresseerd in kunst en ruimtelijke vormgeving? Wil je graag architectuur, interieur en meubilair begrijpen en ben je nieuwsgierig naar hoe je dit kan ontwerpen en vormgeven? Hou je van artistieke uitdagingen en heb je oog voor nauwkeurigheid, detail en afwerking?

Welkom in de richting Architectuur & Interieur (ArIn). Hier leer je dat vorm, ruimte, functie, constructie, kleur en materiaal onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Aan de hand van concrete en contextgebonden opdrachten, zowel binnen architectuur als binnen interieur, verdiep je je in deze brede discipline. Je maakt schetsen, plannen, maquettes, presentaties en prototypes. In het vak Ruimtelijke Voorstelling leer je je ideeën omzetten in een universele architecturale tekentaal. Je leert schetsend waarnemen maar ook digitaal tekenen en visualiseren met behulp van specifieke presentatie- en tekenprogramma’s.

Jij. Wij. Lab.

Binnen elke opdracht begeleiden betrokken vakleerkrachten je in het lab, het atelier Architectuur en Interieur, om je eigen ideeën mee te ondersteunen en vorm te geven. Zo creëer je steeds vanuit een onderzoekende houding. Daarbij staan het kritisch reflecteren en innoverend denken centraal. Elke les krijg je constructieve feedback waarmee je aan de slag gaat. Het vormt de basis van een waardevolle en interessante wisselwerking. Naast het nieuwsgierig onderzoeken en het openstaan voor feedback zijn ook communicatie en zelforganisatie belangrijke vaardigheden die je leert en die ook worden verwacht. Je communiceert namelijk steeds met je leerkrachten en klasgenoten over je ontwerpen en zij helpen je om je werk ook te verdedigen tegenover een jury. Door onze sterke individuele begeleiding en open dialoog leer je immers om je eigen beeldtaal te ontdekken, te onderzoeken en verder te ontwikkelen.

Kritisch kijken. Onderzoeken. Experimenteren.


Binnen de kunstvakken, maar ook in het vak XYZ, maak je kennis met het beeld en de vormgeving van vroeger en nu. Zowel kunstactualiteit als de hedendaagse en maatschappelijke context waarin we leven zijn belangrijke inspiratiebronnen. Er wordt steeds op zoek gegaan naar een cross-over tussen beide. Daarnaast worden er ook handvaten aangereikt om kunst te analyseren en je ideeën te onderbouwen. Er wordt ruimte gecreëerd om over kunst te spreken, erover na te denken en vooral – je door kunst te laten inspireren. Het vak leert je op een andere en kritische manier kijken naar kunst en de wereld om je heen. Het zorgt voor een ruimere omkadering binnen de kunstvakken en ter ondersteuning van artistieke lezingen, culturele uitstappen, buitenlandse studiereizen en je EXIT-werk in het zesde jaar.

Concept.


Concept is een buitenbeentje in de lessentabel van het 5de en 6de jaar! Het vak brengt de culturele wereld op jouw bord, in de theaterzaal van onze school. Concept wil je zo voorbereiden op het hoger onderwijs. Je volgt lezingen in een grotere groep, je oefent intens je vaardigheid in het nemen van notities, je stelt vragen en verwerkt de inhoud voor een examen. Elke les bestaat uit een lezing in de theaterzaal, door een kunstenaar of een tentoonstellingsmaker die komt vertellen over zijn of haar werk. We laten ons hierbij leiden door de verschillende richtingen op school. Zo hadden we de vorige jaren al o.a. fotografen, schilders, architecten, interieurontwerpers, designers, een curator, een actrice en een game designer te gast. De reeks conceptlezingen biedt je op die manier ook een mooie staalkaart die kan helpen bij je studiekeuze voor het hoger onderwijs. Bovendien kan Concept je helpen om je artistiek attest te behalen.Concept is een keuzevak voor leerlingen van het 5de en het 6de jaar. Er zijn 8 à 10 lezingen in een schooljaar. Het vak wordt dus om de 14 dagen gegeven, op dinsdag, aansluitend op het 7de lesuur, tot ± 17 u. Wil jij je culturele horizon verbreden en tegelijk leren noteren? Wil jij je engageren om de lezingenreeks van één schooljaar te volgen en zo je getuigschrift ‘Concept’ te behalen? Duid dan zeker bij je inschrijving aan dat je kiest voor Concept!

En daarna?

Na de richting Architectuur & Interieur kan je een brede waaier van studierichtingen in het hoger onderwijs aanvatten. Zowel op het vlak van vaardigheden, kennis als werkhouding word je voorbereid om door te stromen naar een professionele of academische bachelor- en masteropleiding binnen het studiegebied Beeldende kunsten.

Inhoudelijk aansluitende professionele bacheloropleidingen zijn o.a. Interieurvormgeving, Landschaps- en tuinarchitectuur, Toegepaste architectuur, Bouw, Educatieve opleiding secundair onderwijs (Plastische opvoeding of Project kunstvakken).

Inhoudelijk aansluitende academische bacheloropleidingen zijn o.a. Interieurarchitectuur en Productdesign.

Daarnaast is het uiteraard ook mogelijk om een algemene professionele bacheloropleiding te kiezen (buiten kunst).

Lessentabel

Architectuur en Interieur

ARIN                                        

D/A

D/A
5de 6de

Algemene Vakken

20

20

Aardrijkskunde

1

1

Geschiedenis

1

1

Lichamelijke opvoeding

2

2

Godsdienst

2

2

Nederlands

3

3

Frans

2

2

Engels

2

2

Wiskunde

3

3

Natuurwetenschappen

1

1

Toegepaste fysica

1

1
Kunstgeschiedenis 2 2

Kunstvakken

14

14
XYZ 1

1

Architectuur en Interieur

9

11

Ruimtelijke voorstelling

4

2

Concept

- -

TOTAAL

34

34

D/A - doorstroming naar hoger onderwijs of arbeidsmarkt

Architectuur en Interieur in beeld

Kom jij binnenkort ook bij ons?

Ontdek onze studierichtingen