Woordkunst-Drama (D)

“Imagination will often carry us to worlds that never were. But without it we go nowhere.” ― Carl Sagan

Profiel

Ben je geïnteresseerd in kunst en wil je je graag verdiepen in theater en taal? Heb je al enige ervaring op het podium en geniet je van theater spelen, bewegen, zingen en musiceren op de scène? Wil je niets liever dan je gedachten en inspiraties omzetten in voorstellingen en performances?

Welkom in de richting Woordkunst-Drama (WKD). Hier maak je kennis met theaterspel, artistiek project, woord, creatief musiceren en beweging. In deze richting leren wij je beter theater spelen, bewegen, zingen en musiceren. In creatieve en thematische opdrachten ga je de uitdaging aan om je grenzen te verleggen en wordt je persoonlijkheid voortdurend gevormd door zowel individueel als in groep te werken.

Je combineert je artistieke gedrevenheid met een brede algemene en theoretische vorming. Talen, kunstgeschiedenis en een verdiepend onderdeel van Nederlands, namelijk ‘tekst en theater’, zijn kernvakken.

Jij. Wij. Theater.


Binnen elke opdracht begeleiden betrokken vakleerkrachten je in het theater, op het podium, om je eigen ideeën mee te ondersteunen en vorm te geven. Zo creëer je steeds vanuit een onderzoekende houding. Daarbij staan het kritisch reflecteren en innoverend denken centraal. Elke les krijg je constructieve feedback waarmee je aan de slag gaat. Het vormt de basis van een waardevolle en interessante wisselwerking. Naast het nieuwsgierig onderzoeken en het openstaan voor feedback zijn ook communicatie en zelfstandig werken belangrijke vaardigheden die je leert en die ook worden verwacht. Je communiceert namelijk steeds met je leerkrachten en klasgenoten over je ideeën en zij helpen je om je performances te tonen tijdens een toonmoment of voorstelling aan publiek. Door onze sterke individuele begeleiding en open dialoog leer je immers om je eigen podiumtaal te ontdekken, te onderzoeken en verder te ontwikkelen.

Kritisch kijken. Onderzoeken. Experimenteren.


In het vak XYZ maak je kennis met alle facetten van de podiumkunsten. Hier komt datgene wat je op de vloer leert samen met een theoretisch kader. Aan de hand van verschillende kijkwijzers leer je kijken en nadenken over wat podiumkunsten is en kan zijn. Je maakt kennis met het werk van podiumkunstenaars en beeldende kunstenaars van vroeger en nu en je krijgt handvaten aangereikt om hun artistiek werk te analyseren. Dit proces en onderzoek helpt je om je ideeën en thema’s verder te onderbouwen in de andere kunstvakken. Er wordt ruimte gecreëerd om over kunst te spreken, erover na te denken en vooral – je door kunst te laten inspireren. Het vak leert je op een andere en kritische manier kijken naar kunst en de wereld om je heen. Het zorgt voor een ruimere omkadering binnen de kunstvakken en ter ondersteuning van artistieke lezingen, culturele uitstappen, buitenlandse studiereizen en je EXIT-werk in het zesde jaar.

Concept.

Concept is een buitenbeentje in de lessentabel van het 5de en 6de jaar! Het vak brengt de culturele wereld op jouw bord, in de theaterzaal van onze school. Concept wil je zo voorbereiden op het hoger onderwijs. Je volgt lezingen in een grotere groep, je oefent intens je vaardigheid in het nemen van notities, je stelt vragen en verwerkt de inhoud voor een examen. Elke les bestaat uit een lezing in de theaterzaal, door een kunstenaar of een tentoonstellingsmaker die komt vertellen over zijn of haar werk. We laten ons hierbij leiden door de verschillende richtingen op school. Zo hadden we de vorige jaren al o.a. fotografen, schilders, architecten, interieurontwerpers, designers, een curator, een actrice en een game designer te gast. De reeks conceptlezingen biedt je op die manier ook een mooie staalkaart die kan helpen bij je studiekeuze voor het hoger onderwijs. Bovendien kan Concept je helpen om je artistiek attest te behalen.Concept is een keuzevak voor leerlingen van het 5de en het 6de jaar. Er zijn 8 à 10 lezingen in een schooljaar. Het vak wordt dus om de 14 dagen gegeven, op dinsdag, aansluitend op het 7de lesuur, tot ± 17 u. Wil jij je culturele horizon verbreden en tegelijk leren noteren? Wil jij je engageren om de lezingenreeks van één schooljaar te volgen en zo je getuigschrift ‘Concept’ te behalen? Duid dan zeker bij je inschrijving aan dat je kiest voor Concept!

Geschiktheidsproef

Als je graag de richting WKD wil volgen, vragen we je om eerst deel te nemen aan een geschiktheidsproef. Daarbij kijken we of bij jou de basisvaardigheden voor WKD aanwezig zijn. Dat betekent niet dat je al ‘goed’ moet zijn in alles, maar wel dat we groeimogelijkheden willen zien voor jou op een podium.

>>> Je kan de proef afleggen op één van de volgende dagen:

  • zaterdag 4 mei 2024 (10.00 u)
  • zaterdag 29 juni 2024 (10.00 u)
  • woensdag 21 augustus 2024 (10.00 u)
  • donderdag 29 augustus 2024 (14.00 u)

>>> Wil je je aanmelden voor de proef of wil je meer informatie hierover?

  • Mail naar wkd@atlascollege.be
  • Vermeld in deze mail zeker op welke dag je de proef komt afleggen, je gsmnummer, je leeftijd en voor welk jaar je je wil aanmelden.
  • De gedetailleerde opdrachten van de proef ontvang je via mail. Sommige delen van de proef kan je thuis voorbereiden, andere doe je individueel of in groep op school.

Als je je inschrijft voor de geschiktheidsproef ben je nog niet ingeschreven voor WKD. Inschrijven doe je na de proef op school of via de startpagina!

En daarna?

Na de richting Woordkunst Drama kan je een brede waaier van studierichtingen in het hoger onderwijs aanvatten. Je bent degelijk voorbereid op de toelatingsproeven van diverse opleidingen in de podiumkunsten of een academische bachelor- en masteropleiding binnen het studiegebied Drama. Maar je kan ook een andere academische bachelor- en masteropleiding aan een universiteit, conservatorium of academie aanvatten of een professionele bacheloropleiding aan een hogeschool aanvatten. Je kan ook kiezen voor een meer theoretische opleiding aan een hogeschool of universiteit.

Inhoudelijk aansluitende professionele bacheloropleidingen zijn o.a. Audiovisuele kunsten (Podiumtechnieken), Educatieve opleiding Secundair onderwijs (Muzikale opvoeding of Project kunstvakken), Educatieve Master muziek en podiumkunsten.

Aansluitende academische bacheloropleidingen zijn o.a. Drama, Kunstwetenschappen, Audiovisuele kunsten (Schrijven).

Lessentabel

Woordkunst-Drama

WKD

D

D
5de

6de

Algemene Vakken

22

22

Aardrijkskunde

1

1

Geschiedenis

1

1

Lichamelijke opvoeding

2

2

Godsdienst

2

2

Nederlands

4

4

Nederlands: tekst en theater

1

1

Frans

2

2

Engels

2

2

Wiskunde

2

3

Natuurwetenschappen

2

1

Kunstgeschiedenis

2

2
Filosofie 1 1

Kunstvakken

12

12

XYZ

1

1

Woord

1

1

Theaterspel

3

2

Beweging

2

2

Creatief musiceren

1

1

Theatermaken

4

5

Concept - -

TOTAAL

34

34

D - doorstroming naar hoger onderwijs

Woordkunst-Drama in beeld

&feature=emb_logo


Kom jij binnenkort ook bij ons?

Ontdek onze studierichtingen