Architecturale Vorming (D)

“The most important thing is that you love what you are doing, and the second that you are not afraid of where your next idea will lead.” ― Charles Eames

Profiel

Ben je geïnteresseerd in kunst en architectuur? Wil je graag je ruimtelijk denken uitdagen en ontwikkelen? Ben je nieuwsgierig naar hoe je ruimtes kan ontwerpen en vormgeven? Hou je van artistieke uitdagingen en heb je oog voor materialen, detail en afwerking?

Welkom in de richting Architecturale Vorming (ARV). Hier verruim je je culturele belangstelling en verdiep je je interesse in onze gebouwde leefomgeving, architectuur en vormgeving. In het architectuuratelier ga je aan de slag met de ruimte waarin we leven. Je onderzoekt, ontwerpt en leert je creatieve ideeën visualiseren met schetsen, tekeningen, maquettes en modellen. Dat doe je zowel handmatig als digitaal.

Je combineert je artistieke gedrevenheid met een brede algemene en theoretische vorming. Wiskunde, wetenschappen, kunstgeschiedenis en talen zijn jouw kernvakken. Het pakket wiskunde en wetenschappen is qua moeilijkheidsgraad vergelijkbaar met het programma van wiskundige richtingen.

Jij. Wij. Lab. 

Binnen elke opdracht begeleiden betrokken vakleerkrachten je in het lab, het architectuuratelier, om je eigen ideeën mee te ondersteunen en vorm te geven. Zo creëer je steeds vanuit een onderzoekende houding. Daarbij staan het kritisch reflecteren en innoverend denken centraal. Elke les krijg je constructieve feedback waarmee je aan de slag gaat. Het vormt de basis van een waardevolle en interessante wisselwerking. Naast het nieuwsgierig onderzoeken en het openstaan voor feedback zijn ook communicatie en zelforganisatie belangrijke vaardigheden die je leert en die ook worden verwacht. Je communiceert namelijk steeds met je leerkrachten en klasgenoten over je ontwerpen en zij helpen je om je werk ook te verdedigen tegenover een jury. Door onze sterke individuele begeleiding en open dialoog leer je immers om je eigen beeld- en architectuurtaal te ontdekken, te onderzoeken en verder te ontwikkelen.

Kritisch kijken. Onderzoeken. Experimenteren.


Binnen de kunstvakken, maar ook in het vak XYZ, maak je kennis met architectuur, vormgeving en kunst van vroeger en nu. Kunst- en architectuuractualiteit en de hedendaagse maatschappelijke context waarin we leven zijn belangrijke inspiratiebronnen. We reiken handvaten aan om naar architectuur en kunst te kijken, te analyseren en ideeën te onderbouwen. We creëren ruimte om over architectuur en kunst te spreken, erover na te denken en je te inspireren. Zo zorgt XYZ voor het ruime culturele kader binnen de kunstvakken en een leidraad bij artistieke lezingen, culturele uitstappen, buitenlandse studiereizen en je EXIT-werk in het zesde jaar.

Concept.

Concept is een buitenbeentje in de lessentabel van het 5de en 6de jaar! Het vak brengt de culturele wereld op jouw bord, in de theaterzaal van onze school. Concept wil je zo voorbereiden op het hoger onderwijs. Je volgt lezingen in een grotere groep, je oefent intens je vaardigheid in het nemen van notities, je stelt vragen en verwerkt de inhoud voor een examen. Elke les bestaat uit een lezing in de theaterzaal, door een kunstenaar of een tentoonstellingsmaker die komt vertellen over zijn of haar werk. We laten ons hierbij leiden door de verschillende richtingen op school. Zo hadden we de vorige jaren al o.a. fotografen, schilders, architecten, interieurontwerpers, designers, een curator, een actrice en een game designer te gast. De reeks conceptlezingen biedt je op die manier ook een mooie staalkaart die kan helpen bij je studiekeuze voor het hoger onderwijs. Bovendien kan Concept je helpen om je artistiek attest te behalen. Concept is een keuzevak voor leerlingen van het 5de en het 6de jaar. Er zijn 8 à 10 lezingen in een schooljaar. Het vak wordt dus om de 14 dagen gegeven, op dinsdag, aansluitend op het 7de lesuur, tot ± 17 u. Wil jij je culturele horizon verbreden en tegelijk leren noteren? Wil jij je engageren om de lezingenreeks van één schooljaar te volgen en zo je getuigschrift ‘Concept’ te behalen? Duid dan zeker bij je inschrijving aan dat je kiest voor Concept!

En daarna?

Na de richting Architecturale Vorming kan je een brede waaier van studierichtingen in het hoger onderwijs aanvatten. Door het atelierwerk en het stevige pakket wiskunde, wetenschappen, kunstgeschiedenis, talen en hedendaagse architectuur verwerf je de kennis en de studiehouding om te kiezen voor een academische bachelor- en masteropleiding in de ontwerpwetenschappen. Maar ook een andere academische bachelor- en masteropleiding aan de universiteit, of een professionele bacheloropleiding aan een hogeschool behoren zeker tot de mogelijkheden.

Inhoudelijk aansluitende professionele bacheloropleidingen zijn o.a. Bouw, Interieurvormgeving, toegepaste architectuur, Visual design (Beeldende vormgeving), Educatieve opleiding Secundair onderwijs (Plastische opvoeding of Project kunstvakken).

Inhoudelijk aansluitende academische bacheloropleidingen zijn o.a. Architectuur, Interieurarchitectuur, Productdesign, Kunstwetenschappen.

Lessentabel

Architecturale Vorming

ARV

D

D


5de

6de
Algemene Vakken

24

24

Aardrijkskunde

1

1

Geschiedenis

1

1

Lichamelijke opvoeding

2

2

Godsdienst

2

2

Nederlands

4

4

Frans

2

2

Engels

2

2

Wiskunde

5

5

Toegepaste fysica

1

1
Toegepaste chemie-1
Natuurwetenschappen 2

1

Kunstgeschiedenis

2

2

Kunstvakken

10

10

XYZ

1

1

Architecturale vorming

6

6
Computertekenen 3

3

Concept - -

TOTAAL

34

34

D - doorstroming naar hoger onderwijs

Architecturale Vorming in beeld

Kom jij binnenkort ook bij ons?

Ontdek onze studierichtingen