Beeldende Vorming (D)

”Kunst is de lijn rond je gedachten.” – Gustav Klimt

Profiel

Denk je in beelden en heb je talent voor tekenen? Wil je de ideeën in je hoofd tot leven laten komen en de taal erachter bestuderen? Zoek je een combinatie van een theoretische vorming en een persoonlijke artistieke ontwikkeling?

Welkom in de richting Beeldende Vorming (BV). Hier ga je op zoek naar een eigen beeldtaal en leer je de componenten van deze beeldtaal kennen en gebruiken. Tekenen is daarbij een belangrijk basisvak. Kijken is een basishouding. Nieuwsgierig en leergierig tracht je de wereld te begrijpen. Je probeert zowel de buitenwereld als je fantasie in beelden om te zetten. De nadruk ligt vooral op de ontwikkeling van een creatief proces, meer dan op een afgewerkt eindproduct. Je artistieke projecten zijn theoretisch en conceptueel sterk onderbouwd. In deze richting maak je voor de kunstvakken een keuze uit het atelier Beeldende Vorming of de digitale variant: het atelier Digitale Beeldvorming.

Je combineert je artistieke gedrevenheid met een brede algemene en theoretische vorming. Talen, wiskunde en kunstgeschiedenis zijn kernvakken. Daarnaast kan je kiezen om je te verdiepen in een uur filosofie of een uur extra wiskunde. Het pakket wiskunde is dan qua moeilijkheidsgraad vergelijkbaar met het programma van wiskundige richtingen.

Jij. Wij. Atelier.

Binnen elke opdracht begeleiden betrokken vakleerkrachten je in het atelier, het beeldatelier, om je eigen ideeën mee te ondersteunen en vorm te geven. Zo creëer je steeds vanuit een onderzoekende houding. Daarbij staan het kritisch reflecteren en innoverend denken centraal. Elke les krijg je constructieve feedback waarmee je aan de slag gaat. Het vormt de basis van een waardevolle en interessante wisselwerking. Naast het nieuwsgierig onderzoeken en het openstaan voor feedback zijn ook communicatie en zelforganisatie belangrijke vaardigheden die je leert en die ook worden verwacht. Je communiceert namelijk steeds met je leerkrachten en klasgenoten over je ontwerpen en zij helpen je om je werk ook te verdedigen tegenover een jury. Door onze sterke individuele begeleiding en open dialoog leer je immers om je eigen beeldtaal te ontdekken, te onderzoeken en verder te ontwikkelen.

Kritisch kijken. Onderzoeken. Experimenteren. 

Binnen de kunstvakken, maar ook in het vak XYZ, maak je kennis met het beeld en de vormgeving van vroeger en nu. Zowel kunstactualiteit als de hedendaagse en maatschappelijke context waarin we leven zijn belangrijke inspiratiebronnen. Er wordt steeds op zoek gegaan naar een cross-over tussen beide. Daarnaast worden er ook handvaten aangereikt om kunst te analyseren en je ideeën te onderbouwen. Er wordt ruimte gecreëerd om over kunst te spreken, erover na te denken en vooral – je door kunst te laten inspireren. Het vak leert je op een andere en kritische manier kijken naar kunst en de wereld om je heen. Het zorgt voor een ruimere omkadering binnen de kunstvakken en ter ondersteuning van artistieke lezingen, culturele uitstappen, buitenlandse studiereizen en je EXIT-werk in het zesde jaar.

Concept.

Concept is een buitenbeentje in de lessentabel van het 5de en 6de jaar! Het vak brengt de culturele wereld op jouw bord, in de theaterzaal van onze school. Concept wil je zo voorbereiden op het hoger onderwijs. Je volgt lezingen in een grotere groep, je oefent intens je vaardigheid in het nemen van notities, je stelt vragen en verwerkt de inhoud voor een examen. Elke les bestaat uit een lezing in de theaterzaal, door een kunstenaar of een tentoonstellingsmaker die komt vertellen over zijn of haar werk. We laten ons hierbij leiden door de verschillende richtingen op school. Zo hadden we de vorige jaren al o.a. fotografen, schilders, architecten, interieurontwerpers, designers, een curator, een actrice en een game designer te gast. De reeks conceptlezingen biedt je op die manier ook een mooie staalkaart die kan helpen bij je studiekeuze voor het hoger onderwijs. Bovendien kan Concept je helpen om je artistiek attest te behalen.Concept is een keuzevak voor leerlingen van het 5de en het 6de jaar. Er zijn 8 à 10 lezingen in een schooljaar. Het vak wordt dus om de 14 dagen gegeven, op dinsdag, aansluitend op het 7de lesuur, tot ± 17 u. Wil jij je culturele horizon verbreden en tegelijk leren noteren? Wil jij je engageren om de lezingenreeks van één schooljaar te volgen en zo je getuigschrift ‘Concept’ te behalen? Duid dan zeker bij je inschrijving aan dat je kiest voor Concept!

En daarna?

Na de richting Beeldende Vorming kan je een brede waaier van studierichtingen in het hoger onderwijs aanvatten. Je bent degelijk voorbereid op een academische bachelor- en masteropleiding binnen het studiegebied Beeldende kunsten of voor een artistieke professionele bacheloropleiding. Maar je kan ook een andere academische bachelor- en masteropleiding aan de universiteit of een professionele bacheloropleiding aan een hogeschool aanvatten.

Inhoudelijk aansluitende professionele bacheloropleidingen zijn o.a. Visual Design (Beeldende vormgeving), Digital Design and Development, Digital Arts & Entertainment, Interieurvormgeving en Educatieve opleiding Secundair onderwijs (Plastische opvoeding of Project kunstvakken).

Inhoudelijk aansluitende academische bacheloropleidingen zijn o.a. studierichtingen binnen het domein Beeldende kunsten (Vrije kunsten, Grafisch ontwerp, Juweelontwerp en edelsmeedkunst, Kostuumontwerp), Audiovisuele kunsten (Game Design), Productontwikkeling, Productdesign, Kunstwetenschappen.

Lessentabel

Beeldende Vorming

BV

D

D


5de

6de
Algemene Vakken 2323

Aardrijkskunde

1

1

Geschiedenis

1

1

Lichamelijke opvoeding

2

2

Godsdienst

2

2

Nederlands

4

4

Frans

2

2

Engels

2

2

Wiskunde

4

4

Natuurwetenschappen

2

2

Kunstgeschiedenis

2

2

optie 1: Filosofie*
optie 2: Wiskunde*

1

1

1
1

Kunstvakken

11

11

XYZ

1

1

Waarnemingstekenen

3

3

optie 1: Beeldende Vorming*
optie 2: Digitale Beeldvorming*

7

7

7
7
Concept --

TOTAAL

34

34

D - doorstroming naar hoger onderwijs
* Je volgt 1 van de 2 opties.

Beeldende Vorming in beeld

Kom jij binnenkort ook bij ons?

Ontdek onze studierichtingen