De directies van de kso-scholen maken zich ernstig zorgen over de eigenheid van hun studierichtingen in het gemoderniseerde secundair onderwijs.

We maken ons zorgen. De onderwijsvernieuwing staat voor de deur, met nieuwe eindtermen die een grotere klemtoon leggen op algemene vorming (vooral wiskunde en exacte wetenschappen). Dat betekent echter ook minder uren kunstvakken.

Algemene vorming is belangrijk, maar het evenwicht moet bewaard blijven: ook leerlingen die meer talig zijn dan wiskundig, die graag hoofd en handen laten samenwerken of die eerder in beelden denken dan in formules, moeten volgens hun profiel voorbereid kunnen worden op hoger onderwijs. Daarom hebben de directies van de kso-scholen een open brief geschreven aan het Vlaams Parlement met de vraag om de eindtermen te herzien.

Deelt u onze bezorgdheid? Lees dan de brief en onderteken het digitale formulier.

  • Klik hier om de volledige brief te lezen.
  • Klik hier om het digitale formulier te ondertekenen.

Kom jij binnenkort ook bij ons?

Schrijf je in