Elektromechanische Technieken (D/A)

"Hoog tijd voor elektriciteit!"

Profiel

Elektromechanische technieken is een technologische en theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. Je ontwikkelt onderzoekende en contextgerichte inzichten in de toegepaste wiskunde en wetenschappen: elektriciteit-elektronica, mechanica, fluïdomechanica en thermodynamica. Je doet kennis op en bent technologisch vaardig in automatisatie, industriële elektrische installaties, programmeerbare sturingen, elektropneumatica, (de)montage technieken, onderhouds- en diagnosetechnieken in een elektromechanische context.


Lessentabel

ELEKTROMECHANISCHE TECHNIEKEN
3de 4de
Algemene Vakken 15 15
    Godsdienst 2 2
    Lichamelijke Opvoeding 2 2
    Nederlands
4
4
    Engels
2
2
    Frans
2
2

    Nawet*

1
1
    Aardrijkskunde

1

1
    Geschiedenis
1
1
Richtingsspecifiek 15 15
    Wiskunde
3
3

    Elektriciteit

3
3
    Mechanica 3 3
    Project Elektromechanische Technieken 6 6
Life Skills 2 2
    Life Skills
2
2
TOTAAL
32 32

*Nawet = bio + chemie

Elektromechanische Technieken in beeld


LIFE SKILLS

Samen met je klasgenoten werk je aan groepsbinding en sociaal-relationele vaardigheden.
We verbreden je blik op de wereld. De focus ligt op samen leven zodat ook binnen de andere vakken kan ingezet worden op een aangenaam leer- en leefklimaat. We dagen je uit om jezelf te leren kennen en te sturen, om in groep te groeien in je talenten.

Kom jij binnenkort ook bij ons?

Ontdek onze studierichtingen