Elektrotechnieken (D/A)

"Elektriciteit als transfer tussen technisch concept en remote control."

Profiel

Elektrotechnieken is een technologische en theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. Je ontwikkelt onderzoekend en contextgericht inzichten in de toegepaste wiskunde en wetenschappen: elektriciteit-elektronica, mechanica, fluïdomechanica en thermodynamica. Je denkt in functie van het proces en je bent technologisch vaardig in huishoudelijke en niet-huishoudelijke elektrische installaties, programmeerbare sturingen, elektropneumatica, (de)montage technieken, onderhoudstechnieken en diagnose van elektrische installaties.


Lessentabel

ELEKTROTECHNIEKEN
3de 4de
Algemene Vakken 15 15
    Godsdienst 2 2
    Lichamelijke Opvoeding 2 2
    Nederlands 4 4
    Engels 2
2
    Frans
2
2

    Nawet*

1
1
    Aardrijkskunde

1

1
    Geschiedenis
1
1
Richtingsspecifiek
15
15
    Wiskunde
3
3
    Elektriciteit
3
3
    Mechanica 3 3
    Project Elektrotechnieken 6 6
Life Skills 2 2
    Life skills
2
2
TOTAAL
32
32

*Nawet - bio + chemie

Elektrotechnieken in beeld


LIFE SKILLS

Samen met je klasgenoten werk je aan groepsbinding en sociaal-relationele vaardigheden.
We verbreden je blik op de wereld. De focus ligt op samen leven zodat ook binnen de andere vakken kan ingezet worden op een aangenaam leer- en leefklimaat. We dagen je uit om jezelf te leren kennen en te sturen, om in groep te groeien in je talenten.

Kom jij binnenkort ook bij ons?

Ontdek onze studierichtingen