Hout (A)

"Laat hout tot leven komen."

PROFIEL

Hout is een technisch-praktische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit. Je maakt in de 2de graad kennis met massief hout en houtachtige plaatmaterialen. We leren je gebruik te maken van digitale technologieën om een project uit massief hout of uit plaatmateriaal voor te bereiden en machinaal te realiseren met de nodige aandacht voor innovatieve technieken. Zo leggen we in de tweede graad de basis om dan later in de derde graad, bij ons op school, jouw talent verder te ontwikkelen in de richting Binnenschrijnwerk en Interieur.
Zorg voor het milieu, veilig en ergonomisch werken en circulaire economie vormen een rode draad doorheen de studierichting.

LESSENTABEL

HOUT
3de 4de
Algemene Vakken 13 13
    Godsdienst 2 2
    Lichamelijke Opvoeding 2 2
    Engels 2 2
    PAV+*

7

7

Richtingspecifiek 17 17

    Realisaties Hout

17 17
Life Skills 2 2
    Life Skills 2 2
TOTAAL 32 32

*PAV+ = Wiskunde + MAVO + Nederlands

IN BEELDLIFE SKILLS

Samen met je klasgenoten werk je actief aan het versterken van de band tussen jullie en het ontwikkelen van sociaal-relationele vaardigheden, wat essentieel is voor burgerzin. We streven ernaar om je perspectief op de wereld te verbreden, zodat je een dieper begrip krijgt van de maatschappij waarin we leven.
De nadruk ligt op het bevorderen van een positieve groepsdynamiek, waardoor een stimulerende leer- en leefomgeving ontstaat, waarin iedereen zichzelf kan blijven. We moedigen je aan om jezelf beter te leren kennen en te ontwikkelen, terwijl je tegelijkertijd de ruimte krijgt om je eigen identiteit te behouden, zelfs te midden van groepsdruk.

Kom jij binnenkort ook bij ons?

Ontdek onze studierichtingen