Elektromechanische Technieken (D/A)

"Oplossingsgericht door het leven."

In deze laatste twee jaar ga je dieper in op de basiskennis van de tweede graad. Je leert onderzoekend denken in functie van het proces en je wordt technologisch vaardig in automatiseringsprocessen. Via programmeerbare sturingen werken we aan de realisatie van Smart Factory-technologie: Industrie 4.0.
Via diagnosetechnieken, meet- en regeltechnieken, veiligheidstechnieken en onderhoudstechnieken leren we je onderzoekend denken.
In deze studierichting staat 'de machine' centraal, zowel mechanisch als elektrisch.

PROFIEL

Je wenst industriële installaties en productiesystemen te installeren, te controleren en te onderhouden. Je kan zelfstandig werken, een planning opstellen en volgen en je verantwoordelijkheid nemen. Ook kan je bij groepsopdrachten in teamverband werken en draag je je steentje bij tot het groepsresultaat. Je bent creatief, handig en technisch geïnteresseerd, want elektriciteit, mechanica en elektromechanische processen dragen je voorkeur weg. Je bent geïnteresseerd in theorie, maar ook in de technische toepassingen.

MOGELIJKHEID TOT BUITENLANDSE STAGE

In het 6de jaar kan je in aanmerking komen om je kennis en vaardigheden in het buitenland te gaan verbreden en verdiepen dankzij een Erasmusmobiliteit in een Europees land. Je zal dan meedraaien in een lokaal bedrijf, voorzien van begeleiding en ondersteuning.

EN DAARNA?

Aan het einde van het 6de jaar kan je kiezen wat je doet. We raden je aan om verder te studeren voor verschillende professionele bachelor-opleidingen of graduaatsopleidingen zoals bijvoorbeeld Energietechnologie, Elektromechanica, ...
Indien je je toch liever wil richten op de arbeidsmarkt, kan je gaan werken als installateur-monteur, onderhoudstechnicus, verkoper van elektro-apparatuur, ...


LESSENTABEL

ELEKTROMECHANISCHE TECHNIEKEN


5de

6de

Algemene Vorming

14

14

    Aardrijkskunde 

1

1
    Natuurwetenschappen 1 1

    Godsdienst

2

2

    Geschiedenis

1

1

    Frans

2

2

    Engels

2

2

    Lichamelijke Opvoeding

2

2

    Nederlands

2

2

    Academische Taalvaardigheid 1 1

Richtingspecifieke Vorming

17

17

    Wiskunde

3

3

    Labo Elektriciteit

3

3

    Mechanica

2

2

    Project Elektromechanica

9

9

Life Skills

1

1
    Life Skills 1 1

TOTAAL

32

32ACADEMISCHE TAALVAARDIGHEDEN

Zit je in een D/A-richting van de derde graad dan krijg je een extra voorbereiding op het hoger onderwijs en bieden we je naast statistiek ook academische taalvaardigheden aan. We laten je kennismaken met de academische taal die je tijdens jouw opleiding in het Hoger Onderwijs zal gebruiken.
Diverse thema’s komen aan bod, zoals het volgen van hoorcolleges, het lezen van teksten, het schrijven van een paper, het beantwoorden van open examenvragen… Daarnaast krijg je tips over tekststructuur, grammatica, academische stijl, academische woordenschat en spelling.

Kom jij binnenkort ook bij ons?

Ontdek onze studierichtingen