Elektromechanische Technieken (D/A)

"Oplossingsgericht door het leven."

In deze laatste twee jaar ga je dieper in op de basiskennis van de tweede graad. Je leert onderzoekend denken in functie van het proces en je wordt technologisch vaardig in automatiseringsprocessen. Via programmeerbare sturingen werken we aan de realisatie van Smart Factory-technologie: Industrie 4.0.
Via diagnosetechnieken, meet- en regeltechnieken, veiligheidstechnieken en onderhoudstechnieken leren we je onderzoekend denken.
In deze studierichting staat 'de machine' centraal, zowel mechanisch als elektrisch.


Profiel

Je wenst industriële installaties en productiesystemen te installeren, te controleren en te onderhouden. Je kan zelfstandig werken, een planning opstellen en volgen, en je verantwoordelijkheid nemen. Ook kan je bij groepsopdrachten in teamverband werken en draag je je steentje bij tot het groepsresultaat. Je bent creatief, handig en technisch geïnteresseerd, want elektriciteit, mechanica en elektromechanische processen dragen je voorkeur weg. Je bent geïnteresseerd in theorie, maar ook in de technische toepassingen.


En daarna?

Aan het einde van het 6de jaar kan je kiezen wat je doet. We raden je aan om verder te studeren voor verschillende professionele bachelor-opleidingen of graduaatsopleidingen zoals bijvoorbeeld Energietechnologie, Elektromechanica, ...
Indien je je toch liever wil richten op de arbeidsmarkt, kan je gaan werken als installateur-monteur, onderhoudstechnicus, verkoper van elektro-apparatuur, ...


Lessentabel


Elektromechanische Technieken


5de

Algemene vorming

14

    Aardrijkskunde 

    1

    Natuurwetenschappen    1

    Godsdienst

    2

    Geschiedenis

    1

    Frans

    2

    Engels

    2

    Lichamelijke opvoeding

    2

    Nederlands

    3

Richtingsvakken

17

    Wiskunde

    3

    Labo elektriciteit

    3

    Mechanica

    2

    Project elektromechanica*

    9

Life Skills

1

    Life Skills    1

TOTAAL

32

*Vanaf september 2023 worden in het 5de jaar alle praktische en technologische vakken gebundeld in het vak Project elektromechanica.


Kom jij binnenkort ook bij ons?

Ontdek onze studierichtingen