High Tech High Touch

High tech/ high touch, met de 3 kernwaarden: persoonlijk, professioneel en hartelijk. Onderwijs van de 21ste eeuw is een uitdaging in onze veranderende maatschappij. Het is een ongelofelijke uitdaging in een snelle wereld waar alles kan, waar bijna niets onmogelijk is, waar zoveel voor het grijpen liggen, waar de wereld ons dorp is, waarin we communiceren, reizen, gamen, kopen, politiek bedrijven, kunst maken, steden bouwen, klimaatakkoorden proberen af te sluiten, vluchtelingen proberen op te vangen.

In die snelle wereld waar een puber binnen bepaalde sectoren meer skills heeft dan een volwassene maar waar diezelfde puber heel erg op zoek is naar geborgenheid, naar zekerheid, naar zelfontplooiing, naar sociale contacten, naar vriendschap, naar geluk, in die wereld waar een job of een professionele organisatie van vandaag die van morgen niet meer zal zijn, waar een school van vandaag niet meer die van morgen is, kiezen we met het ATLAS College voor een onderwijs van de toekomst, met een dynamiek zoals de wereld rondom ons, met aandacht voor de high tech maar ook de high touch! De wereld wordt steeds digitaler.

Door ons innovatiebeleid en de samenwerking met partners kunnen wij als school sterk inzetten op een verrijkende high tech-omgeving: virtueel leren, projectmatig werken, computationeel denken en handelen, STEAM, nomadisch leren, 21ste-eeuwse vaardigheden, … In deze wereld waarin iedereen met elkaar verbonden is, verliezen we uiteraard het menselijke contact, high touch, niet uit het oog. Het laatste decennium is er een lichte kentering in de maatschappij merkbaar waarbij er van de ik-gerichte insteek een verschuiving richting de wij-gerichte plaatsvindt. Dit wij-gevoel trachten we waardevol in te vullen met functionele en contextuele projecten waarbij mondialisering een belangrijke rol speelt: CLIL-LAB, eTwinning, EUR Friends, Erasmus+, intercultureel en intergenerationeel leren, …

Als het Atlas College vinden wij dat alle jongeren internationaal competent moeten worden. Dit betekent dat we aandacht hebben voor onder andere communiceren, reflecteren en samenwerken in meerdere talen. Dit maakt mensen kansrijker op de (inter)nationale arbeidsmarkt.