Troeven

Aangezien het Atlas College een bijzonder ruim aanbod heeft in de tweede en derde graad, kan zowat elke leerling haar of zijn middelbaar onderwijs afsluiten op dezelfde campus.

Elke leerling is uniek en munt uit op haar/zijn eigen wijze. Er zijn er die heel graag met hun neus in de boeken zitten, anderen doen niets liever dan de handen uit de mouwen steken of staan graag op een sportveld. Ook creatieve leerlingen vinden bij ons hun gading.
Sommige jongeren hebben af en toe ondersteuning nodig, op studie- of persoonlijk gebied. Wij proberen hen zo goed mogelijk de weg te wijzen.

Het Atlas College zet in op nieuwe onderwijsmethoden

 • Met het laptop@atlasproject zet de school en de leerkrachten voluit in op digitale leermiddelen. Een krachtige leeromgeving geeft kans aan actieve en gediversifieerde werkvormen en maken jongeren zelfstandiger.
 • Leerkrachten werken als een team binnen en buiten de les en coachen het leertraject van elke leerling.
 • Leerstof wordt verdiept waar het kan: persoonlijke uitdagingen.
 • Leerkrachten remediëren waar het nodig is: bijwerken en extra studietijd.
 • Projecten zijn klasoverstijgend; afspraken maken en samenwerken met leerlingen uit andere klassen is leerrijk.

Het Atlas College zet in op contact en communicatie met ouders

 • Het Atlas College is een open onderwijsinstelling waar communicatie en contact warm en hartelijk is.
 • Alle domeinen hebben een eigen leerling- en oudersecretariaat.
 • Alle ouders krijgen via het digitale schoolplatform ‘Smartschool’ een account voor een optimale communicatie.

Het Atlas College is gekend om zijn sportaanbod

 • Studeren en sporten vormen samen een gezonde combinatie.
 • Leerlingen kunnen zich verder ontplooien in verschillende sporttakken.  

Het Atlas College heeft een uniek studiedomein in Limburg, nl. Kunst & Vormgeving

 • Het domein Kunst & Vormgeving is enig in het Vrij Onderwijs Limburg.
 • Al vanaf het Junior College kan men talenturen Kunst volgen.
 • Aandacht voor kunst en cultuur is een meerwaarde voor de hele Atlassite.

Het Atlas College werkt samen met de bedrijfswereld

In het Atlas College verdwijnt de afstand tussen onderwijs en de bedrijfswereld in de vorm van bedrijfsbezoeken in diverse sectoren, stageplaatsen op bedrijven, uitvoeren van taken op vraag van bedrijven, lezingen door verantwoordelijken in de zakenwereld geven onze leerlingen een realistische kijk op de juiste attitudes, …

Het Atlas College in cijfers en feiten

Een school schrijf je samen. Het Atlas College is dus een verhaal van mensen en onderwijs:

 • 3400 leerlingen volgen les in 75 studierichtingen;
 • 700 leerkrachten geven les in 55 uiteenlopende vakgebieden;
 • 1 Raad van Bestuur;
 • Een team van 13 directieleden en 30 coördinatoren leidt alles in goede banen en waakt over de kwaliteit van het onderwijs en het welzijn van personeel en leerlingen;
 • 55 administratieve en opvoedende personeelsleden zorgen voor ondersteuning en omkadering;
 • 6 CLB-medewerkers en 30 ON-begeleiders werken actief mee aan het welzijn;
 • 20 werkkrachten zorgen voor onderhoud van de site.

Maar ook van:

 • 14 hectare schoolterrein;
 • 9 gebouwen waarvan 1 studentenhuis;
 • 3 ha sportterreinen;
 • 6 sporthallen;
 • 1 connector met hotspots;

Het Atlas College is dus tevens een verhaal van nieuwe en gerenoveerde onderwijsgebouwen. We zijn niet alleen vernieuwend op vlak van onderwijs, we stralen dit ook uit. We bouwen, letterlijk, aan de toekomst.