Nomadisch leren

To think out of the box you have to be out of the box!
- Ali Hosseini

Deze slagzin verwoordt perfect wat het Atlas College Genk met het vernieuwende concept ‘Nomadisch leren’ voor ogen heeft. Het is een uniek pioniersproject in Vlaanderen dat niet langer een droom is, maar een werkelijkheid die een drieledig doel tracht te bereiken; m.n. jongeren versterken in diverse competenties, de motivatie verhogen om vroegtijdige schoolverlating te vermijden en een betere aansluiting vinden bij de arbeidsmarkt.

Zo is er ‘ReCircle Store by Atlas’. De leerkrachten van het studiegebied Mode van het domein Zorg & Welzijn hebben binnen dit concept voor een onderwijsmethodiek gekozen waarbij ze de vertrouwde schoolomgeving verlaten hebben om de leerlingen dagelijks de uitdaging te bieden om al de schoolse kennis onmiddellijk om te zetten in praktijkervaring. Hiervoor hebben de leerkrachten en leerlingen de klasdeur letterlijk achter zich dichtgetrokken en zijn ze ingehuisd in een winkelpand van 325 m2 in de Molenstraat, een fashion hotspot in het centrum van Genk. De ‘ReCircle Store by Atlas’ is ingericht als mode- en retoucheatelier, als gezellige winkel en als open lesruimte. Drie groepen leerlingen zijn hier dus tegelijkertijd aan de slag.

Binnen datzelfde domein werd er voor de leerlingen van de 3de graad STW, GWW en Verzorging een samenwerking met HBO5 Verpleegkunde op campus LiZa aangegaan. Hier krijgen de leerlingen les in een high tech high touch omgeving die inspireert en leerlingen laat excelleren, zonder schoolbel of vaste speeltijden maar met een hart voor zorg in de nabijheid van het ZOL.

Samenwerking T2

Analoog aan het concept Nomadisch leren is er de samenwerking met de T2-campus. Samen zetten de T2-campus en het Atlas College de schouders onder jong technologietalent.

De domeinen Techniek & Innovatie en School & Werk ruilden de klaslokalen en ateliers in en vonden hun vaste stek op de T2-campus voor Labs van HVAC – sanitair, Elektro – elektro, Metal – lassen. De leerlingen krijgen hier de kans om in een hoogtechnologische omgeving hun leertraject af te leggen. Zo kunnen leerlingen o.a. via virtual reality onbeperkt oefenen met de meest up-to date apparatuur.