Bedrijven

Het Atlas College werkt samen met de bedrijfswereld. Op het Atlas College verdwijnt de afstand tussen onderwijs en de bedrijfswereld:

bedrijfsbezoeken in diverse sectoren, stageplaatsen op bedrijven, uitvoeren van taken op vraag van bedrijven, lezingen door verantwoordelijken in de zakenwereld geven onze leerlingen een realistische kijk op de juiste attitudes, …