Wetenschap & Sport

In het domein van Wetenschap & Sport zijn de eerste stappen in het programma van Erasmus+ gezet. Leerlingen van het 6de jaar STEM-Industriële Wetenschappen hebben samengewerkt met leerlingen uit Finland in het kader van hun internationale Geïntegreerde Proef (GIP). 
Tijdens deze GIP 'Cloud Engineering' werden de leerlingen uitgedaagd om een PLC, die een frequentie gestuurde pomp bestuurt, vanop afstand te programmeren en te onderhouden. De didactische opstelling werd in onze partnerschool in Finland opgebouwd. 

Het gehele project verliep online wegens Covid. De fysieke mobiliteit vond echter plaats in een later stadium waarbij onze leerlingen de projectresultaten in levende lijve konden bekijken en uittesten. Na afloop van deze buitenlandse ervaring ontving elke leerling een Europees certificaat waarmee hij de verworven competenties kan aantonen in het hoger onderwijs en/of bij hun toekomstige werkgever.

Deze internationale GIP werd georganiseerd en begeleid vanuit het domein Techniek & Innovatie.