Wetenschap & Sport

In het domein van W&S, Z&W en KH zijn de eerste stappen in het programma van Erasmus+ gezet.
Enkele personeelsleden namen deel aan een internationale mobiliteit dankzij Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Lees hieronder de getuigenissen van hun internationale ervaringen.

September 2022
In september zijn mevr. Yzermans en mevr. Lenssen (Z&W, leerlingenraad) naar Tenerife geweest.
Ze volgden de opleiding 'outdoor education' georganiseerd door de Erasmus Learning Academy.
Ze leerden er tal van methodieken waarbij de leerwinst van de leerlingen centraal staat.
Outdoor education mag niet gezien worden als buiten studeren. Outdoor education beoogt het gebruik van actieve werkvormen in de les. 
De leerlingen gaan hierbij zelf aan de slag en de leerkrachten zijn ondersteuner/coach. 
De concepten 'samenleving' en 'natuur' sluiten daarbij telkens aan, aangezien we zoveel mogelijk moeten inspelen op de leefwereld van de leerlingen.
Een gastspreker naar school laten komen, een action bound ontwerpen, een spel op de speelplaats, hoekenwerk in de klas en tal van reflectie-momenten maken deel uit van outdoor education. Je hebt dus geen tropisch klimaat nodig om dit concept toe te passen. 
Mevr. Lenssen ging met deze nieuwe inzichten en vernieuwde methodes aan de slag in 5STWSa.
Om de leerstof te verankeren, speelde ze een herhalingsspel met de leerlingen.
De leerlingen werden onderverdeeld in groepjes waarbij ze een schematische voorstelling over de ontwikkelingsdomeinen moesten maken.
De leerlingen moesten in collectief verband een tactiek bedenken om deze herhalingsopdracht tot een goed einde te brengen.
Great work! 

November 2022
Een wereld zonder computer of smartphone, wie kan zich dat nog voorstellen? We leven in een steeds digitalere wereld en het is onze taak als school om leerlingen hierop voor te bereiden. Daarom namen 2 leerkrachten van de domeinencluster W&S, Z&W, KH deel aan het internationiseringsproject “Computational thinking” in Duitsland. De collega’s maakten er kennis met een reeks werkvormen om programmeren en digitale vaardigheden op een leuke, aantrekkelijke manier bereikbaar te maken voor iedereen. Bovendien leerden ze dat computationeel denken ook een vaardigheid is waarbij men een groter probleem kan ontleden en oplossen zonder de hulp van computers!


Leerlingen van het 6de jaar STEM-Industriële Wetenschappen hebben samengewerkt met leerlingen uit Finland in het kader van hun internationale Geïntegreerde Proef (GIP). 
Tijdens deze GIP 'Cloud Engineering' werden de leerlingen uitgedaagd om een PLC, die een frequentie gestuurde pomp bestuurt, vanop afstand te programmeren en te onderhouden. De didactische opstelling werd in onze partnerschool in Finland opgebouwd. 

Het gehele project verliep online wegens Covid. De fysieke mobiliteit vond echter plaats in een later stadium waarbij onze leerlingen de projectresultaten in levende lijve konden bekijken en uittesten. Na afloop van deze buitenlandse ervaring ontving elke leerling een Europees certificaat waarmee hij de verworven competenties kan aantonen in het hoger onderwijs en/of bij hun toekomstige werkgever.

Deze internationale GIP werd georganiseerd en begeleid vanuit het domein Techniek & Innovatie.