Smartschoolprotocol

Smartschoolprotocol voor u als ouder

Download hier de brochure Smartschoolprotocol.

Meer en meer communicatie vanuit de school zal via Smartschool verlopen. U vindt er berichten van de school en – indien nodig - van individuele leerkrachten. U kan de schoolagenda raadplegen die de lesonderwerpen en de taken en toetsen van uw zoon of dochter bevat. De behaalde resultaten kunnen opgevolgd worden via Skore. Daarnaast vindt u er informatie over de afwezigheden van uw zoon of dochter. Een waardevol platform om uw kind te ondersteunen in de schoolloopbaan en hem of haar zo maximale kansen te bieden.

We verwachten dat u de berichten, de digitale schoolagenda en Skore dagelijks opvolgt.

BERICHTEN
Het is mogelijk naar de directie of de leerkrachten zelf een bericht te sturen. Indien uw bericht een vraag bevat, verwacht dan niet meteen een antwoord. Iedereen krijgt hiervoor 48 u. de tijd.

DE DIGITALE SCHOOLAGENDA
De digitale schoolagenda is een officieel document en de leerkracht vult het lesonderwerp in, alsook de taken, de toetsen, de mee te brengen materialen ….

Lesonderwerpen dienen vóór aanvang van de les in Smartschool ingegeven te zijn. Taken en toetsen worden ruim op voorhand meegedeeld, tenzij een onaangekondigde overhoring van de vorige les. Ze worden zowel mondeling in de klas als via de agenda gecommuniceerd.

Een opdracht wordt in de klas meegedeeld. Opdrachten opgegeven na schooltijd kunnen niet meer gelden voor de daaropvolgende dag.

In de klas wordt eveneens meegedeeld welke materialen de leerlingen voor de volgende les moeten meebrengen, als het gaat over een niet logisch vervolg (een niet volgend hoofdstuk, een werkboek …). Dit kan niet de avond voordien nog via Smartschool gecommuniceerd worden.

De leerlingen zorgen ervoor dat ze goed geïnformeerd de klas verlaten.

Tijdens de vakantie worden geen taken en toetsen aangekondigd die onmiddellijk na de vakantie hun uitwerking vereisen. Tijdens de laatste lessen kan dit uiteraard wél.

PUBLICEREN VAN PUNTEN
Skore is het belangrijkste communicatiemiddel om uw kind en uzelf te informeren over de resultaten. Het vrijgeven van punten is verplicht en gebeurt bij voorkeur na bespreking met de leerling en op het einde van de lesdag.

ONTVANGEN VAN MELDINGEN
Via je profiel in Smartschool kan je ingeven wanneer je meldingen over nieuwe items wil ontvangen.