Economie & IT

In het domein van Economie & IT trekt men de Europese kaart op het vlak van een bedrijfsstage voor leerlingen. Het Europees programma van Erasmus+ wordt geïmplementeerd in het specialisatiejaar 'Logistiek medewerker' (A-finaliteit). Deze jongens en meisjes krijgen de kans om actief mee te werken in een buitenlandse magazijnomgeving waar ze zelfstandig goederen ontvangen en opslaan, orders verwerken, goederen verzendklaar maken en goederen laden in een magazijn. We verhogen hiermee hun jobcompetenties alsook hun organisatorische, talige en sociale vaardigheden waardoor ze nog sterker staan op de arbeidsmarkt.    


In het Atlas College zet men in op een internationaal professionaliseringbeleid voor personeelsleden. We zijn ervan overtuigd dat leerkrachten, ondersteunend personeel en directieleden een meerwaarde kunnen zien in leren in een internationale context. Hun kennis, passie en inspiratie kan vervolgens aanstekelijk werken in het leraarslokaal van hun schooldomein. De leerlingen ervaren uiteindelijk internationaal geïnspireerde leerkrachten in hun klas die vernieuwende didactische werkvormen willen implementeren. 

Enkele personeelsleden van het schooldomein Economie & IT namen deel aan een internationale mobiliteit dankzij Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Lees hieronder de getuigenissen van hun internationale ervaringen. 

April 2022 - Denemarken
Twee leerkrachten namen deel aan deze Erasmus+ mobiliteit. Er werd een week lang met een groep van 13 personen gewerkt rond burgerschap en democratie in het onderwijs. Inspirerend burgerschap betekent streven naar authenticiteit, verbondenheid en samenwerking. Ook binnen onze school streven we hiernaar. De mobiliteit in Kopenhagen zorgde voor veel inspiratie (jobshadowing, rollenspelen, dialoog, reflectiemomenten, inzichten verwerven, …) Ondertussen zijn er medeplichtigen gevonden om op school mee te werken aan dit aanstekelijk project. Zo willen we leerlingen inspireren om deel te nemen aan de wereld, deze mee vorm te geven en te veranderen, en ook anderen te inspireren.

September 2022 - Tenerife
Het vliegtuig op en naar het zuiden! Geen evidentie in het begin van het schooljaar, maar 2 gemotiveerde collega’s van zowel het schooldomein E&IT als W&S namen gedurende een week zeer enthousiast deel aan het internationaliseringsproject 'Outdoor education: A new way of teaching and learning'. Tijdens dit project leerden ze over de verschillende vormen, principes en voordelen van outdoor learning. Ze maakten ook kennis met een hele reeks werkvormen die gehanteerd worden binnen dit onderwijsconcept om leerlingen op een actieve en ervaringsgerichte wijze tot leren te brengen. Na deze inspirerende cursus bruisen onze collega’s van ideeën die ze hebben uitgewerkt in een heus vijfjarenplan. In de eerste fase van dit plan gaan ze vooral de collega’s laten kennismaken met de vele innovatieve werkvormen die ze hebben meegenomen. 

Oktober 2022 - Cyprus
De aandacht voor wereldburgerschapseducatie zit wereldwijd in de lift. Hierdoor aangespoord trokken 2 collega’s van het schooldomein E&IT samen met 2 collega’s van het schooldomein T&I naar Cyprus voor een weekje onderdompeling in Burgerschap & Blended Learning. De deelnemers maakten kennis met de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties en werden bewust van de rol van de school in de samenleving en haar eigen rol als mini-samenleving voor leerlingen. Tijdens de training werd ingegaan hoe leraren tijdens hun lessen de mondiale burgerschapscompetenties bij leerlingen kunnen versterken door bewust de link te leggen naar lokale en globale duurzame doelstellingen. Uiteraard werd tijdens deze week ook kennisgemaakt met de Cypriotische cultuur.

Twee andere collega's vertoefden in deze periode ook in Cyprus en verdiepten zich in het thema ‘Adaptive expertise digital learning classroom management’. De nadruk lag op het integreren van ‘blended learning’ in hun lessen. Het doel hiervan is om de leerlingen meer te betrekken bij het lesgebeuren aan de hand van verschillende activerende werkvormen. Een tool die uitgebreid aan bod kwam, was de ‘flipped classroom’. De combinatie van digitale media en het traditionele face-tot-face learning zorgt ervoor dat de lestijd efficiënter benut kan worden waardoor er meer ruimte is voor differentiatie en herhaling.
Wat zij zeker meenemen is dat 'blended learning' kan toegepast worden in alle jaren en op alle niveaus. Zij hopen dan ook hun collega’s te inspireren om zo stap voor stap een leeromgeving te creëren waarbij de leerlingen zich meer verantwoordelijk voelen voor hun studietraject.