Erasmus+

In het Atlas College zetten we sterk in op innoverend onderwijs dankzij de Europees programma's van Erasmus+. Leerlingen en leerkrachten engageren zich in diverse projecten, stages en samenwerkingsverbanden zoals eTwinning en internationale mobiliteiten.
We werken hiervoor samen met diverse partners en organisaties in zowel binnen- als buitenland waarbij de lerende de nodige kennis en vaardigheden kan vergaren.

Voor onze werking in eTwinning zijn we sinds enkele jaren bekroond met een Europees label: het eTwinning School Label. 

Wat houdt dit label in? Klik hier.