Erasmus+

In het Atlas College zetten we sterk in op innoverend onderwijs dankzij de Europees programma's van Erasmus+. Leerlingen en leerkrachten engageren zich in diverse projecten, stages en samenwerkingsverbanden zoals eTwinning en internationale mobiliteiten.
We werken hiervoor samen met verschillende partners en organisaties in zowel binnen- als buitenland waarbij de lerende de nodige kennis en vaardigheden kan vergaren. 

Elk schooldomein legt zijn eigen accenten in het organiseren van internationale samenwerking. 

   https://erasmus-plus.ec.europa.eu/nl

                   https://www.etwinning.be/

eTwinning

In onze school internationaliseren we ook vanuit de klas. Laagdrempelig contacten leggen met leeftijdsgenoten in het buitenland is een unieke ervaring. Vaak wordt er thematisch of projectmatig gewerkt tijdens de lesuren van één of meerdere vakken terwijl in andere studierichtingen deze vorm van internationaliseren een voorbereiding is op een fysieke mobiliteit naar het buitenland. 

Voor onze werking in eTwinning zijn we sinds enkele jaren bekroond met een Europees label: het eTwinning School Label.
Dit is een mooie erkenning die we graag delen met 35 andere Vlaamse, Franstalige en Duitstalige scholen in ons land. In Europa zijn ongeveer 5000 scholen erkend met dit Europees label. 

                                                                                                                                                                                Wat houdt dit label in? Klik hier.