Doelen

  • Elke leerling van het Junior College de kans geven om hun talenten en hun abstractieniveau te ontdekken in relatie tot hun verdere studiekeuze.
  • Elke leerling in de doorstromingsrichtingen in de bovenbouwdomeinen breed algemeen en specifiek (wetenschappelijk, artistiek, klassiek, economisch, technisch, …) vormen in relatie tot de ontwikkeling van hun persoonlijkheid en hun verder studies in het Hoger Onderwijs.
  • Elke leerling in de arbeidsmarktgerichte studierichtingen in de bovenbouwdomeinen breed algemeen en specifiek vormen in relatie tot de ontwikkeling van hun persoonlijkheid en tot de beroepscompetenties die nodig zijn op de arbeidsmarkt.
  • Elke leerling vormen in de 21ste eeuwse vaardigheden in relatie tot het betekenis vol participeren in de evoluerende maatschappij.