1550

Talentenkiezer

Ga terug naar Talentenkiezer

1A - Talent Technische activiteit

1ste jaar - A

De leerlingen van 1A, behalve zij die kiezen voor Latijn of STEM of Topsport voetbal meisjes, kiezen een basispakket van 3 lestijden (talent 1). Dit vullen ze aan met 2 talenturen (talent 2) en vrijblijvend met nog 2 uren (optie). Je houdt ervan om met je handen te werken en dingen te maken. Je wil graag actief met verschillende materialen en gereedschappen werken. In dit talent leer je zelfs 2D- en 3D-tekenen op de computer. Nauwkeurigheid en een goed ruimtelijk inzicht zijn belangrij