1550

Talentenkiezer

Ga terug naar Talentenkiezer

Latijn-Moderne Talen

5de jaar - D

Taal staat centraal in de richting Latijn-Moderne Talen. Binnen het vak Latijn heb je de voorbije jaren een stevige basis aan woordenschat en grammatica opgebouwd. Je maakte al kennis met meerdere teksttypes en Latijn uit verschillende periodes. In de derde graad zal je po├źtische, historische, retorische en juridische teksten ontdekken, bestuderen en analyseren. 

De moderne (vreemde) talen Nederlands, Duits, Engels en Frans vormen de tweede pijler van deze studierichting. Binnen deze taalvakken komt de focus te liggen op de ontwikkeling van de communicatieve vaardigheden, die alsmaar belangrijker worden in onze sterk geïnternationaliseerde samenleving.

2022-02-03 11:37:00 Schrijf je nu in! Contacteer ons