Limburg STEM't af!

Innovatie door intense samenwerking met de bedrijfswereld, met medewerking van het Atlas College Genk, RTC Limburg, de T2-campus en Thor Park.

Het is een vaststaand feit...de arbeidsmarkt snakt naar technisch geschoold personeel. De richting #STEM is een grote springplank naar de arbeidsmarkt waar men nood heeft aan sterke technisch geschoolde mensen.

Kom jij binnenkort ook bij ons?

Schrijf je in