Stage

Het Atlas College wil leerkrachten-in-spé een kans bieden en staat open voor kandidaat-stagiairs. Binnen onze scholengemeenschap hanteren we de volgende aanvraagprocedure: de aanvragen worden per periode door de lerarenopleidingen gecentraliseerd en gezamenlijk aan de coördinerend directeur bezorgd. Van daaruit worden de stageplaatsen toegewezen.

Scholengemeenschap Sint-Maarten:
Coördinerende directeurs: Patrick Aerden & Ine Meermans
Mosselerlaan 110, 3600 Genk

E-mail: info@sgsintmaarten.be
Tel. 089 36 73 88