1550

Talentenkiezer

Ga terug naar Talentenkiezer

2A - Basisoptie Economie en Organisatie

2de jaar - A

In 2OK leer je een aantal basisvaardigheden en krijg je de juiste vakkennis en vaardigheden mee om bepaalde beroepen goed te kunnen uitoefenen. Je kiest voor twee basisopties van elk vijf lesuren en voor twee talenturen.

Je leert over de werking van bedrijven en de economie in het algemeen. Je ontwikkelt hiervoor ICT-vaardigheden en past deze in concrete situaties toe. Correcte communicatie en presentatievaardigheden zijn van groot belang. Je werkt zelf projecten uit waarin je te weten komt hoe het voelt om een echte ondernemer te zijn.