1550

Talentenkiezer

Ga terug naar Talentenkiezer

2A - Basisoptie Moderne talen en Wetenschappen

2de jaar - A

Logische vervolgopleiding na 1A. Een afdeling met veel aandacht voor talen en wiskunde en veel doorstromingsmogelijkheden in de tweede graad (3u talen en 2u wetenschappen). Bij een basispakket van 5u in talent 1 kan je zelf nog een keuze maken voor 2 talenturen (= talent 2), vb. STEM, dans, ICT, … Bij alle keuzes kan je ook nog kiezen voor een extra pakket van 2 lesuren (op vrijwillige basis).

Dit zijn 2 lesuren bovenop het gewone lessenrooster. Onze pakketten met optie-uren geven jou de kans om je nog extra uit te leven en te verdiepen in jouw passie!