1550

Talentenkiezer

Ga terug naar Talentenkiezer

Grieks-Wiskunde

5de jaar - D

In de tweede graad maakte je al kennis met verschillende tekstsoorten. Dat aanbod wordt nu verder uitgebreid met lyrische en retorische teksten. Ook Homerus' epen krijgen in de lessen Grieks een even prominente plaats als in de oudheid zelf. Tot slot lees je de filosofie van Plato in het Grieks én een tragedie van bijvoorbeeld Sophocles. Cultuur, taal en tekst hangen in de derde graad dus nog nauwer samen. Deze studierichting biedt je verder ook een uitgebreid pakket wiskunde, waarin interessante wiskundige concepten, probleemstellingen en argumentaties aan bod komen.