1550

Talentenkiezer

Ga terug naar Talentenkiezer

Latijn-Wiskunde 6/8

5de jaar - D

Latijn-wiskunde is de richting bij uitstek voor liefhebbers van breintraining, analytisch denken en literatuur. Binnen het vak Latijn heb je de voorbije jaren een stevige basis aan woordenschat en grammatica opgebouwd. Je maakte al kennis met meerdere teksttypes en Latijn uit verschillende periodes. In de derde graad zal je po√ętische, historische, retorische en juridische teksten ontdekken, bestuderen en analyseren. Tijdens de lessen wiskunde zal je in interessante wiskundige concepten, probleemstellingen en argumentaties duiken.