1550

Talentenkiezer

Ga terug naar Talentenkiezer

Moderne Talen

5de jaar, 6de jaar - D

Moderne Talen staat voor een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket talen. Je verdiept je communicatievaardigheden in het Nederlands, Frans en
Engels. Ook leer je Duits én Spaans. Je oefent je in het lezen en
begrijpen van zakelijke en literaire teksten. Daarnaast word je ook
uitgedaagd op het vlak van verdieping in taaltechnologie en taal- en
letterkunde. Moderne talen is een sterk theoretische studierichting die voorbereidt op een brede waaier aan academische en professionele bachelors.