1550

Talentenkiezer

Ga terug naar Talentenkiezer

Organisatie en Logistiek

3de jaar, 4de jaar - D/A

Bedrijfswetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Je combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie. Via de specifieke vorming in economie verwerf je inzicht in de economie als systeem en de werking van ondernemingen.

De leerinhouden zijn erop gericht om je vanuit concrete maatschappelijke contexten inzicht te laten ontwikkelen in de belangrijkste economische concepten en hun onderlinge verbanden.