1550

Talentenkiezer

Ga terug naar Talentenkiezer

Sportwetenschappen

5de jaar - D

Binnen het sportpakket ligt de nadruk op het uitdiepen van bewegingspecifieke competenties via individuele en interactieve activiteiten uit verschillende sportdisciplines. Een goede fysieke conditie is een absolute must. De wetenschappen komen vanuit een sportgerelateerde insteek op een deductieve, empirische en probleemoplossende manier aan bod. Het kritisch en analytisch vermogen wordt verder aangescherpt.

Teksten
studiekiezer - Wetenschap en Sport (5de jaar).xlsx . Excel . Reading
View . one worksheet . Current worksheet is Blad1 . Press Alt Shift A
for accessibility help .