Sportwetenschappen 4/5 (D)

"Sport en wetenschap… een winnend team!"

Binnen het sportpakket ligt de nadruk op het uitdiepen van bewegingspecifieke competenties via individuele en interactieve activiteiten uit verschillende sportdisciplines. Een goede fysieke conditie is een absolute must. De wetenschappen komen vanuit een sportgerelateerde insteek op een deductieve, empirische en probleemoplossende manier aan bod. Het kritisch en analytisch vermogen wordt verder aangescherpt.

Profiel

Deze informatie zal weldra aangevuld worden.


En daarna?

Na een middelbare opleiding Sportwetenschappen liggen academische en professionele bachelors binnen de mogelijkheden.


Lessentabel

*** LESSENTABEL ONDER VOORBEHOUD***

Sportwetenschappen 4u(/5u)

5de

Basisvorming

15

Godsdienst

2

Aardrijkskunde

1

Engels

2

Frans

3

Geschiedenis

2

Academische vaardigheden

1

Nederlands

4

Richtingspecifieke vorming

15

Biologie

1

Chemie

2

Fysica

2

Gezondheidswetenschappen

1 (-)

Sport

4

Anatomie en fysiologie

1

Wiskunde

4 (5)

Experturen

2TOTAAL

32

*** LESSENTABEL ONDER VOORBEHOUD***

Sportwetenschappen in beeld

Deze informatie zal weldra aangevuld worden.

Kom jij binnenkort ook bij ons?

Ontdek onze studierichtingen