Natuurwetenschappen (D)

"Wetenschap is magie die werkt"

In de richting Natuurwetenschappen word je getraind in het probleemoplossend denken, in het nauwkeurig analyseren van data en in het kritisch beoordelen van wetenschappelijke informatie. Je zal je brein breken over wiskundige vraagstukken. Via proefjes en experimenten test je in de lessen wetenschap de geziene leerstof.

Profiel

Ben je nieuwsgierig van aard en goed in wiskunde? Zoek je graag naar wetenschappelijke verklaringen en wil je zelf experimenteren? Lijkt het bestuderen van levende en niet-levende materie in al haar aspecten jou wel iets? Misschien streef je er wel naar om een wereldvermaard wetenschapper of een gerespecteerd chirurg te worden? Of wil je, net als Dirk Frimout, op ‘buitenaardse exploratie’ gaan en astronaut worden? Stel je hoge doelen en ben je bereid hard te werken, dan is de studierichting Natuurwetenschappen zeker iets voor jou! 

En daarna?

De meest logische vervolgrichtingen in de derde graad zijn Wetenschappen-wiskunde en Moderne Talen-wetenschappen.

Lessentabel

Natuurwetenschappen


3de 4de
Basisvorming 19 17
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Engels

3

2

Frans

4

4
Geschiedenis
2

2

Lichamelijke opvoeding 2 2
MEAV
1

-

Nederlands
4
4
Richtingspecifieke vorming
11
13
Biologie
2
2
Chemie
2
2
Fysica
2
2
Wetenschappelijke digitale geletterdheid - 1
Wetenschappelijke vaardigheden - 1
Wiskunde

5

5
Experturen*
2

2

TOTAAL
32
32


*We willen ook jou de kans bieden om jouw talent en interesses te ontplooien in 2 experturen. Indien je hiervoor kiest, maken we goede afspraken met jou wat betreft het behalen van de eindtermen van het vak waarvan je 1 uur aan je experturen besteedt.

Het talent van iedere leerling ontdekken en laten groeien, dat is onze aanpak op het Atlas College. Hoe doen we dat?
Bekijk onze studiegids voor meer informatie betreft de experturen.


Natuurwetenschappen in beeld

Kom jij binnenkort ook bij ons?

Ontdek onze studierichtingen