Natuurwetenschappen (D)

"Wetenschap is magie die werkt"

In de richting Natuurwetenschappen word je getraind in het probleemoplossend denken, in het nauwkeurig analyseren van data en in het kritisch beoordelen van wetenschappelijke informatie. Je zal je brein breken over wiskundige vraagstukken. Via proefjes en experimenten test je in de lessen wetenschap de geziene leerstof.

Profiel

Ben je nieuwsgierig van aard en goed in wiskunde? Zoek je graag naar wetenschappelijke verklaringen en wil je zelf experimenteren? Lijkt het bestuderen van levende en niet-levende materie in al haar aspecten jou wel iets? Misschien streef je er wel naar om een wereldvermaard wetenschapper of een gerespecteerd chirurg te worden? Of wil je, net als Dirk Frimout, op ‘buitenaardse exploratie’ gaan en astronaut worden? Stel je hoge doelen en ben je bereid hard te werken, dan is de studierichting Natuurwetenschappen zeker iets voor jou! 

En daarna?

De meest logische vervolgrichtingen in de derde graad zijn Wetenschappen-wiskunde en Moderne Talen-wetenschappen.

Lessentabel

*** LESSENTABEL ONDER VOORBEHOUD***

Natuurwetenschappen


3de 4de
Basisvorming

18

18

Godsdienst

2

2

Aardrijkskunde

1

1

Engels

2

2

Frans

4

4

Geschiedenis

2

2

Kompas 1 1
Lichamelijke opvoeding

2

2

Nederlands

4

4

Richtingspecifieke vorming

12

12

Biologie

1

2

Chemie

2

2

Fysica

2

2

Wetenschappelijke vaardigheden en digitale geletterdheid

2

1

Wiskunde

5

5

Experturen

2

2

TOTAAL
32
32

*** LESSENTABEL ONDER VOORBEHOUD***Natuurwetenschappen in beeld

Kom jij binnenkort ook bij ons?

Ontdek onze studierichtingen