Mechatronica (D)

"Mechatronica, intelligent students make intelligent mechanical and electric machines."

Mechatronica is een theoretische studierichting. Ze combineert een brede algemene vorming met natuur- en technisch-wetenschappelijk denken en vaardig zijn. Daarnaast staan de kernwetenschappen mechanica, elektriciteit-elektronica, chemie en informaticawetenschappen centraal. Je denkt in functie van het concept en leert (industriële) automatisaties, sturingen en constructies te ontwikkelen.


Profiel

Deze informatie zal weldra aangevuld worden.


En daarna?

Na een middelbare opleiding Mechatronica liggen domeinspecifieke academische en professionele bachelors binnen de mogelijkheden.


Lessentabel

*** LESSENTABEL ONDER VOORBEHOUD***

Mechatronica

5de

Basisvorming

16

Godsdienst

2

Aardrijkskunde

1

Biologie-Chemie

2

Engels

2

Frans

2

Geschiedenis

1

Kompas

1

Lichamelijke Opvoeding

2

Nederlands

3

Richtingspecifieke vorming

14

Mechatronica

8

     X     X
     X     X

Project-M

2

Wiskunde

4

Experturen

2TOTAAL

32

*** LESSENTABEL ONDER VOORBEHOUD***

Mechatronica in beeld

Deze informatie zal weldra aangevuld worden.

Kom jij binnenkort ook bij ons?

Ontdek onze studierichtingen