Wetenschappen-Wiskunde 6/8 (D)

"Wiskunde, de deur naar wetenschappen!"

In Wetenschappen – Wiskunde richt je je aandacht niet alleen op het verzamelen van empirisch feitenmateriaal, maar ook op de inzichtelijke en kritische verwerking ervan. Een stevig pakket wiskunde (zes of acht uur) combineer je met diepgaande kennis van wetenschappen. Op het einde van de opleiding heb je geleerd om verbanden te leggen, probleemoplossend te denken en wetenschappelijke denkprocessen te achterhalen en uit te werken. Zo ben je klaar voor de sterke academische opleidingen in het hoger onderwijs.


Profiel

Heb je in de 2de graad getoond dat je een kei in wiskunde bent? In het uitgebreide pakket wiskunde ga je zonder twijfel je uitdagingen kunnen vinden. Wil je die interesse naar wetenschap verder voeden? In de wetenschapsvakken ga je proefondervindelijk je kennis zeker verrijken! Welkom in Wetenschappen-wiskunde, denker van de toekomst!


En daarna?

Omdat je in de richting WWI een erg brede basis meekrijgt, heb je een keuze uit een zeer ruim studieaanbod, zowel op professioneel als academisch niveau. Mogelijke professionele opleidingen zijn: kinesitherapie, architectuur, biotechniek, industriële wetenschappen, onderwijs,… Leerlingen die deze richting volgen, kiezen vaak voor een academische opleiding in wetenschappen, geneeskunde, psychologie, ingenieursstudies,…


Lessentabel

*** LESSENTABEL ONDER VOORBEHOUD***

Wetenschappen-Wiskunde (6 uur)

5de

Basisvorming

16

Godsdienst

2

Engels

2

Frans

3

Geschiedenis

2

Academische vaardigheden

1

Lichamelijke Opvoeding

2

Nederlands

4

Richtingspecifieke vorming

14

Aardrijkskunde

1

Biologie

1

Chemie

2

Fysica

2

Onderzoekscompetenties

1

Wetenschappelijk Engels

1

Wiskunde

6

Experturen

2TOTAAL

32

Wetenschappen-Wiskunde (8 uur)


5de

Basisvorming

16

Godsdienst

2

Engels

2

Frans

3

Geschiedenis

2

Academische vaardigheden

1

Lichamelijke Opvoeding

2

Nederlands

4

Richtingspecifieke vorming

16

Aardrijkskunde

1

Biologie

1

Chemie

2

Fysica

2

Onderzoekscompetenties

1

Wetenschappelijk Engels

1

Wiskunde

8TOTAAL

32

*** LESSENTABEL ONDER VOORBEHOUD***

Wetenschappen-Wiskunde in beeld

Deze informatie zal weldra aangevuld worden.

Kom jij binnenkort ook bij ons?

Ontdek onze studierichtingen