Topsport-Natuurwetenschappen (D)

"Talent bepaalt wat je kunt bereiken, inzet of je het bereikt."

Voor de studierichting Topsport-Wetenschappen is een topsportstatuut vereist. Binnen deze opleiding worden 12 uur voetbal gecombineerd met een brede algemene vorming en een uitgebreid pakket wetenschappen. De wetenschappen komen op een deductieve, empirische en probleemoplossende manier aan bod. Het kritisch en analytisch vermogen wordt verder aangescherpt. Je ontwikkelt technische en tactische bewegingspecifieke competenties conform het leerplan topsport van de voetbalfederatie. De combinatie met topsport vraagt een snelle, doelmatige en deels zelfstandige verwerking van de leerinhouden.

Profiel

Heb je de selectieprocedure van Voetbal Vlaanderen voor het behalen van het topsportstatuut met succes doorlopen? Ben je gedisciplineerd en houd je er een gezonde levensstijl op na? Ben je nieuwsgierig van aard en goed in wiskunde? Zoek je graag naar wetenschappelijke verklaringen en wil je zelf experimenteren? Lijkt het bestuderen van levende en niet-levende materie in al haar aspecten jou wel iets? Dan is de richting Topsport – Natuurwetenschappen iets voor jou!

En daarna?

In de 3de graad kan je de richting Topsport - Natuurwetenschappen verderzetten mits behoud van je topsportstatuut.

Lessentabel

Topsport-Natuurwetenschappen

3de 4de
Basisvorming

11

11

Godsdienst

1(2)

1(2)

Aardrijkskunde

1

1

Engels

2

2

Frans

3

3

Geschiedenis

1

1

Nederlands

3

3

Richtingspecifieke vorming

21

21

Natuurwetenschappen44
     -Biologie

     1

     1

     -Chemie

     1

     2

     -Fysica

     2

     1

Wiskunde

5

5

Topsport 12

12

TOTAAL

32

32Kom jij binnenkort ook bij ons?

Ontdek onze studierichtingen