Topsport (D/A)

"Talent bepaalt wat je kunt bereiken, inzet of je het bereikt."

Voor de studierichting Topsport D/A is een topsportstatuut vereist. In deze theoretisch-praktische richting worden 12 uur voetbal gecombineerd met een portie toegepaste anatomie, fysiologie, bewegingswetenschappen en ontwikkelingspsychologie. Je verwerft inzicht in verantwoord bewegen, gekoppeld aan veiligheid en blessurepreventie. Je ontwikkelt technische en tactische bewegingsspecifieke competenties conform het leerplan topsport van de voetbalfederatie. De combinatie met topsport vraagt een snelle, doelmatige en deels zelfstandige verwerking van de leerinhouden.

Profiel

Deze informatie zal weldra aangevuld worden.


En daarna?

Na een middelbare opleiding Topsport D/A liggen professionele bachelors binnen de mogelijkheden.

Lessentabel

Topsport

5de

Algemene vorming

16

Godsdienst

1(2)

Aardrijkskunde

1

Engels

2

Frans

2

Geschiedenis

1

Natuurwetenschappen

2

Nederlands

4

Academische vaardigheden

1

Wiskunde

2

Richtingspecifieke vorming

16

Topsport

12

Wetenschappen en topsport

2

     Anatomie en fysiologie      2

Sport(ped)agogisch handelen

2

TOTAAL

32


Topsport in beeld

Deze informatie zal weldra aangevuld worden.

Kom jij binnenkort ook bij ons?

Ontdek onze studierichtingen